Ads Top

Europese kapitaalmarktunie draagt bij aan groei

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) steunt de voorstellen van de Europese Commissie op weg naar een Europese kapitaalmarktunie, zoals vandaag in het Actieplan Kapitaalmarktunie gepresenteerd.

De voorstellen stimuleren vrij verkeer van kapitaal, verminderen de verbrokkeling van financiële markten en dragen zo bij aan economische groei.

Om de Nederlandse economie optimaal te kunnen ondersteunen, moeten Nederlandse banken grensoverschrijdend kunnen opereren, met Europa als thuismarkt. Geïntegreerde Europese kapitaalmarkten zijn daarbij een vereiste. De kapitaalmarktunie moet zorgen voor een efficiënte, concurrerende en diverse Europese kapitaalmarkt en is daarmee – in combinatie met de Europese bankenunie - van groot belang voor Nederlandse banken.

Sterkere kapitaalmarkten moeten, in aanvulling op de traditionele bankfinanciering, wereldwijd investeringen aantrekken en vraag en aanbod van kapitaal samenbrengen binnen de EU. Bovendien zullen sterkere kapitaalmarkten bijdragen aan financiële stabiliteit door het beter terecht laten komen van kapitaal en de risico’s efficiënter te verdelen.

De voorstellen van de Europese Commissie doen recht aan de belangrijke rol voor de banken spelen bij de financiering via de kapitaalmarkt, in aanvulling op de traditionele bankfinanciering. De verbreding van het financieringsaanbod naar alternatieve vormen die de Commissie nastreeft, is van belang voor het Europese bedrijfsleven. Ook op nationale schaal zet de Nederlandse Vereniging van Banken zich hiervoor in.

De plannen op het terrein van financiering van het MKB, meer keuze in de financiering en een systeem om bedrijven en aanbieders van financiering bij elkaar te brengen lijken goed aan te sluiten bij de initiatieven in Nederland, zoals bijvoorbeeld de Nationale Financieringswijzer.

Het zou goed zijn als in het kader van de voorstellen voor de ‘Capital Markets Union’ de impact van bestaande en voorgenomen regelgeving zou worden bezien. De plannen die daarnaast leven voor bij voorbeeld een Financiële transactietaks en de structurele hervormingen in de bankensector (waaronder scheiding van activiteiten) zorgen voor hoge transactiekosten en hebben een negatief effect op rol van Europese banken bij het onderhouden van markten. Zo zullen de kosten voor de essentiële rol van ‘market making’ door banken hoger worden en liquiditeit zal wegvloeien uit de Europese kapitaalmarkten. Dit ondermijnt het succes van de kapitaalmarktunie.

Tot slot steunt de NVB het voorstel voor een eenvoudiger, transparante en gestandaardiseerde securitisaties (STS). Het opleven van de Europese securitisatiemarkt is belangrijk voor Nederland. Afspraken over standaardisatie en betere informatie over de onderliggende leningen zouden kunnen bijdragen aan het bevorderen van securitisatiemarkten en daarmee aan de financiering van de Nederlandse economie. Het voorstel zou aan effect winnen als in de regeling een derde partij met toezicht  die valideert dat de securitisatie aan de criteria voldoet wordt toegevoegd. Zonder derde partij met toezicht moet de investeerder zelf (laten) valideren dat een securitisatie aan de criteria voldoet. Dat kost tijd en moeite, zeker voor de kleinere professionele marktpartijen. Er is een kans dat een andere investeerder (indien ze het willen doorverkopen) de securities niet als een STS ziet en dat daardoor je investering minder liquide en daardoor minder waard blijkt te zijn. Dat risico willen investeerders vermijden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.