Ads Top

Nederlanders niet klaar voor hogere pensioenleeftijd


De kloof tussen langer willen en moeten doorwerken wordt groter. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘Hoe gaat Nederland met Pensioen?’ van Delta Lloyd. De gewenste pensioenleeftijd is gedaald naar 63,9 jaar. Jongeren willen zelfs op 62,8 jaar stoppen met werken. En dat terwijl de AOW-leeftijd vanaf 2021 al 67 jaar is en naar verwachting zal stijgen omdat we ouder worden. Daarnaast vindt slechts 15% van de werknemers doorwerken na 67 jaar bespreekbaar. Uit een internationale vergelijking met België, Denemarken en Zweden blijkt dat de de Belgen het vroegst willen stoppen (60,8 jaar). De Denen denken het langst door te kunnen werken (67,5 jaar).

Ingrid de Graaf, lid raad van bestuur Delta Lloyd: “Uit de resultaten blijkt dat de acceptatie om later met pensioen te gaan nog beperkt is. Ook blijkt dat werknemers verwachten dat ze langer moeten doorwerken dan voor hen haalbaar is. In Denemarken en Zweden blijkt dit juist andersom te zijn. Om voldoende pensioen op te bouwen, moeten we langer doorwerken of financiële maatregelen treffen. Het is daarom nuttig om regelmatig te onderzoeken of je financieel op koers ligt. Daarnaast zullen we in onze veranderende samenleving de discussie moeten aangaan over langer doorwerken en duurzame inzetbaarheid. Door deze onderzoeksresultaten te delen geven we inzicht, brengen we deze discussie op gang en roepen we werknemers en werkgevers op om waar nodig in actie te komen.”

Uit de internationale vergelijking blijkt dat de Zweden en Denen denken langer te kunnen doorwerken dan volgens hun huidige pensioenregeling nodig is. Zweden denken tot 66,8 jaar door te kunnen werken en Denen zelfs tot 67,5 jaar. Terwijl de verwachte pensioendatum daar respectievelijk 64,7 en 65,8 jaar is. In Nederland is dit andersom (verwachte pensioenleeftijd 66,3 versus haalbare pensioenleeftijd 65,5 jaar). Belgen denken slechts te kunnen doorwerken tot 61,5 jaar.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.