Ads Top

Bijna driekwart van beleggingsprofessionals gebruikt ESG informatie

Bijna driekwart van beleggingsprofessionals wereldwijd (73 procent) neemt milieu-, sociale- en corporate governance (ESG) vraagstukken mee in de het beleggingsproces. Dit concludeert de ESG enquête van het CFA Institute, een onderzoek dat onder leden van het CFA Institute werd uitgevoerd in samenwerking met het Investor Responsibility Research Center Institute (IRRC Institute). 

64 procent van de respondenten neemt governance kwesties mee in haar besluitvorming, 50 procent kijkt naar milieuproblematiek, en 49 procent vindt sociale kwesties relevant in investeringsbeslissingen. Slechts 27 procent neemt ESG kwesties niet mee in de besluitvoering.

"CFA Institute gelooft dat elke beleggingsanalist in staat moet zijn om de risico’s van investeringen te identificeren en goed te kunnen beoordelen. ESG kwesties zijn daar een onderdeel van", zegt Paul Smith, CFA, president en CEO van  CFA Institute. "In ons  curriculum wordt risicomanagement sterk benadrukt en onze leden zijn steeds meer geïnteresseerd in voortgezette educatie op het gebied van ESG. Deze enquête toont aan hoe beleggingsprofessionals deze zaken serieus nemen en hoe praktijk en methodiek zich ontwikkelen."

"Over de gehele linie zorgt dit onderzoek voor een betrouwbare basis van gegevens voor investeerders, bedrijven en ESG dataleveranciers", dat zegt Jon Lukomnik, directeur van IRRC Institute. "Maar, belangrijker nog, dit onderzoek gaat verder dan de eenvoudige vraag: 'Is ESG belangrijk?. 'De nuances zijn heel belangrijk en bieden de nodige inzichten over hoe beleggers en analisten daadwerkelijk omgaan met ESG gegevens en welke gegevens het meest relevant voor hen zijn. Zo geven de bevindingen bijvoorbeeld aan op welke manier beleggers gerustgesteld willen worden over relevante ESG data, maar ook over de gewenste mate van zekerheid, en over hoeveel beleggers bereid zijn te betalen voor ESG garanties. "

Belangrijkste bevindingen van onderzoek zijn samengevat in  ESG Issues in Investing: Investors Debunk the Myths (PDF), en worden hieronder opgesomd:

Risico evaluatie: Drieënzestig procent van de respondenten zegt dat ze ESG kwesties meenemen in de besluitvorming over investeringen teneinde beleggingsrisico’s te beheren, 44 procent zegt dat hun cliënten/beleggers dit vereisen en 38 procent zegt dat ESG-prestaties een maatstaf zijn voor de kwaliteit van het management.

Top drie factoren binnen besluitvorming: Respondenten noemden hier verantwoording door de RvC, human capital en de beloning van bestuurders als de belangrijkste elementen in de analyse van en besluitvorming over investeringen.

 • Regionale verdeling: Een groot deel van de CFA Institute leden in de regio Azië-Pacific neemt ESG zaken  in ogenschouw (78 procent), op de voet gevolgd door de leden in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) (74 procent). Respondenten in de regio Zuid-Amerika zijn het minst geneigd om ESG-informatie in hun besluitvorming te gebruiken, maar zelfs daar doet een stevige meerderheid (59 procent) dat wel.

Integratie van ESG in het beleggingsproces: Zevenenvijftig procent van de respondenten integreert ESG in de gehele beleggingsanalyse en het besluitvormingsproces, terwijl 38 procent het gebruikt ten behoeve van ‘best-in-class positive alignment’; 36 procent gebruikt ESG-analyse voor de screening van uit te sluiten bedrijven.

ESG rapportage: Eenenzestig procent van de respondenten is het erover eens dat genoteerde bedrijven verplicht moeten worden om tenminste jaarlijks te rapporteren over een set  van duurzaamheidsindicatoren. Daarnaast zegt 69 procent van deze respondenten dat ESG rapportage moet worden onderworpen aan een onafhankelijke toetsing. Bovendien, is hiervan 44 procent van mening dat de controle een hoog niveau van zekerheid moet bieden, vergelijkbaar met een audit. Een andere 46 procent gelooft dat een beperkte toetsing volstaat. Bij de vraag hoeveel moet worden besteed aan onafhankelijke toetsing, varieerden de reacties van 10 procent tot 100 procent van de kosten van een jaarrekeningcontrole. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.