Ads Top

AFM beboet Gooisch Effectenhuis

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 10 september 2015 een bestuurlijke boete van €31.250 opgelegd aan Gooisch Effectenhuis B.V. De boete is opgelegd omdat Gooisch Effectenhuis bij haar advies en vermogensbeheer onvoldoende klantgegevens heeft ingewonnen, waardoor zij niet kon vaststellen dat haar advies of beheer paste bij de situatie van de klant. Daarmee is artikel 4:23, eerste lid, onder a van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden.
Artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft bepaalt dat een financiële onderneming in het belang van de cliënt informatie inwint over diens kennis en ervaring, doelstelling, financiële positie en risicobereidheid, voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor het advies of vermogensbeheer. Deze informatie moet de beleggingsonderneming in staat stellen te bepalen dat transacties voldoen aan de beleggingsdoelstellingen van de cliënt, dat de cliënt de daarmee samenhangende beleggingsrisico’s financieel kan dragen en dat de cliënt deze beleggingsrisico’s begrijpt.

De AFM heeft tien klantdossiers van Gooisch Effectenhuis onderzocht en vastgesteld dat Gooisch Effectenhuis in de periode van 1 januari tot en met 30 april 2013 in al deze dossiers onvoldoende klantinformatie heeft ingewonnen. Zo ontbreekt concrete informatie over de kennis en ervaring, doelstelling en/of de financiële positie van de klanten. In geen van de dossiers is voldoende informatie aangetroffen over de risicobereidheid van de klanten. De klantinformatie is bovendien vaak 5 tot 6 jaar oud en niet aangepast aan nieuwe omstandigheden. Deze gebreken zijn ernstig, omdat alleen met voldoende klantinformatie kan worden vastgesteld welk beleggingsdoel de klant voor ogen heeft en of de beleggingsrisico’s door hem worden begrepen en aanvaard en ook financieel kunnen worden gedragen. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.