Ads Top

Wat is bijzonder beheer?

Uit een recent AFM onderzoek is gebleken dat de primaire processen bij banken op het vlak van bijzonder beheer goed op orde zijn, maar dat de communicatie met klanten in een dergelijke intensieve periode kan worden verbeterd.

In de handreiking wordt in 10 punten in de kern beschreven wat en ondernemer van zijn of haar bank mag verwachten. Hiermee willen banken de verwachtingskloof tussen bank en ondernemer over het doel en de werkwijze van bijzonder beheer verder verkleinen.

Volgens NVB-voorzitter Chris Buijink is het van belang dat banken hun afwegingen goed uitleggen en klanten meenemen in de werkwijze van bijzonder beheer. ‘De handreiking bijzonder beheer vormt daarvoor een goede basis. Iedere bank zal vervolgens zelf laten zien hoe zij invulling geven aan de 10 punten, aldus Buijink.

Banken zijn zich bewust van de impact die bijzonder beheer kan hebben op een ondernemer. Het gaat om een ingrijpend traject waarbij emoties vaak een rol spelen. Duidelijke en transparante communicatie is dan essentieel. Ook is het in die situatie belangrijk dat ondernemers zich vrij voelen om een klacht in te dienen en dat de klachtenprocedures laagdrempelig zijn. Daarom zal een onafhankelijke partij de klachtenprocedures van de verschillende banken gaan bekijken en waar nodig komen met suggesties voor verbetering.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.