Ads Top

Meer duidelijkheid over verzilvering van woning

Afgelopen week ontving Erik Ronnes, CDA woordvoerder Wonen, antwoord op zijn vragen aan minister Blok over verzilverd wonen. De vragen waren bedoeld om inzicht te krijgen op welke wijze misbruik en het aanbieden van bedenkelijke financiële producten van verzilvering van eigen woningen kan worden voorkomen. Ronnes is blij met de reactie van de minister. “Uit de antwoorden blijkt dat er concrete stappen gezet worden en dat bestaande regelgeving ook een zekere waarborg biedt ter voorkoming van misbruik of misleiding van de huizenbezitter die zijn overwaarde wil verzilveren.”

Voor woningeigenaren zijn er globaal drie verschillende categorieën te onderscheiden om de overwaarde in de eigen woning te verzilveren. Ten eerste kan iemand verhuizen naar een goedkopere koopwoning of een huurwoning. Ten tweede bestaat er de mogelijkheid om een (extra) hypothecaire lening af te sluiten. Ten derde kan het huis onmiddellijk of op termijn verkocht worden, terwijl de oorspronkelijke eigenaren er kunnen blijven wonen. Dit kan door verkoop-en-terughuur, of door een opeethypotheek af te sluiten. Bij verkoop-en-terughuur wordt de woning gelijk verkocht en vervolgens door de oorspronkelijke eigenaars gehuurd. Bij een opeethypotheek wordt een hypotheek aangegaan waar de verschuldigde rente wordt bijgeschreven bij de hypotheekschuld.

Een (extra) hypothecaire lening of een opeethypotheek aan een consument vallen onder de financiële producten waarop de Wet op het financieel toezicht (Wft) van toepassing is. Dit betekent onder meer dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) er op toeziet dat de kredietaanbieder zich aan zijn zorgplicht houdt en dat de consument over alle relevante zaken wordt geïnformeerd op een manier die begrijpelijk en niet misleidend is.

Verkoop-en-terughuur gelden echter niet als financieel product en de Wft is hierop niet van toepassing. Het Burgerlijk Wetboek geldt hier wel, als het gaat om de algemeen geldende bescherming en toezicht ten aanzien van overeenkomsten. Zo is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bevoegd maatregelen te nemen als er sprake is van een oneerlijke handelspraktijken die onder het Burgerlijk Wetboek vallen. De consument - in dit geval de verkoper - kan met zijn klacht bij ConsuWijzer - het informatieloket van de ACM - terecht, die de signalen doorspeelt naar de ACM.

Ronnes: “Het kabinet is van plan om de huidige voorschriften die gelden voor reguliere hypotheken ook toe te passen op opeethypotheken. Partijen uit de vastgoedsector en de financiële sector kunnen nog tot 7 oktober reageren op het voorstel dat er nu ligt. Zo worden aanbieders van opeethypotheken bijvoorbeeld verplicht om de consument ook te waarschuwen voor de effecten van de overeenkomst bij een stijging van de rente, of bij een waardedaling van de woning. Die ontwikkeling kan ik alleen maar toejuichen.”

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.