Ads Top

Financiële markten blijven risicomijdend

Fors dalende aandelenkoersen en stijgende obligatiekoersen, dat is karakteristiek voor markten die nerveus zijn en waar beleggers geen risico wensen te nemen. Schandalen zoals bij Volkswagen dragen bij aan de negatieve stemming.

Toch blijft het verbazend dat vooral de aandelenmarkten niet weten te profiteren van een betrekkelijk gunstige macro-economische omgeving. De vrees voor een verslechterende economie beperkt zich vooral tot China en andere opkomende landen als Brazilië en Rusland maar het is onwaarschijnlijk dat de westerse landen daar heel veel last van zullen hebben. Dat is tot dusverre ook zeker niet het geval. In dat verband is het opvallend dat de Chinese beurs de afgelopen week (met -0,1%) amper daalde, terwijl de Amerikaanse beurzen met tussen 1% en 2% terugliepen en de Europese beurzen zelfs met tussen 4% en 6%. Vermoedelijk spelen ook onzekerheden met betrekking tot het beleid van centrale banken een rol bij de nerveuze stemming. Hoewel Janet Yellen – de voorzitter van de Federal Reserve – tijdens een speech in Massachusetts een renteverhoging dit jaar niet uitsloot, blijft er toch teveel onzekerheid rondom het beleid hangen.

Datzelfde geldt ook voor de ECB. President Mario Draghi zegt wel dat de bank klaarstaat om alles te doen wat nodig is maar hij geeft betrekkelijk weinig signalen of, wanneer en hoeveel het beleid dan wel zal worden geïntensiveerd. De onzekerheid die daardoor op de markten blijft bestaan, houdt beleggers nerveus en afkerig van het nemen van risico. Dat leidt tot (verder) dalende aandelenkoersen en vluchtgedrag naar de obligatiemarkten waar de koersen stijgen en de rente daalt. Die rentedaling was de afgelopen week logischerwijze in Europa wat groter dan in de Verenigde Staten.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.