Ads Top

Verkoop REAAL voltooid

De verkoop van VIVAT Verzekeringen (het voormalige REAAL) aan de Chinese verzekeraar Anbang is definitief. De Chinese toezichthouder op de verzekeringssector heeft ingestemd met de aankoop van VIVAT. De Nederlandsche Bank (DNB) had begin juli al toestemming gegeven voor de overname.

Gerard van Olphen (CEO van SNS REAAL) en Jan Nooitgedagt (voorzitter Raad van Commissarissen van SNS REAAL) leggen hun huidige functie neer. Zij zullen per direct in dienst treden als CEO, respectievelijk de voorzitter van de Raad van Commissarissen van VIVAT. Wim Henk Steenpoorte, die binnen het bestuur van SNS REAAL verantwoordelijk was voor het verzekeringsbedrijf, verlaat per 31 juli SNS REAAL als lid van de Raad van Bestuur.

De verkoopprijs voor de aandelen VIVAT en belastingvorderingen is op 85 miljoen euro vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat SNS REAAL de belastingvordering op VIVAT over de jaren 2013 en 2014 aan Anbang overdraagt; deze vordering van SNS REAAL op VIVAT bedraagt naar beste conservatieve schatting circa 85 miljoen euro. Netto, na verrekening van de belastingvorderingen, is de verkoopprijs daarmee circa 1 euro.

De nieuwe eigenaar van VIVAT zal de betaling van 85 miljoen euro voor de belastingvordering binnen 30 dagen voldoen. Daarnaast zal Anbang binnen drie maanden een kapitaalinjectie in VIVAT doen van 1,35 miljard euro. Dit komt ten goede aan de verzekeringsgroep VIVAT met ruim zes miljoen polishouders en 4.000 werknemers. “Met deze verkoop is een speler van aanzienlijke omvang in de Nederlandse verzekeringssector een goede toekomst geboden”, aldus minister Dijsselbloem van Financiën.

De verkoop maakt de terugbetaling mogelijk van de interne leningen van SNS Bank en SNS REAAL die aan de verzekeringsgroep VIVAT zijn verstrekt ter waarde van 552 miljoen euro plus rente. De lening van SNS Bank aan de verzekeringsgroep REAAL moet voor het einde van het jaar zijn afgelost, de leningen van SNS REAAL aan de verzekeringsgroep VIVAT moeten binnen een half jaar worden afgelost. Dit geld komt indirect de Staat als aandeelhouder van SNS REAAL en haar dochter SNS Bank ten goede.

Nu de verkoop van VIVAT definitief is geworden zal de band tussen de holding SNS REAAL en SNS Bank binnenkort worden verbroken. De holding zal daarna, nadat deze aan haar verplichtingen heeft voldaan, worden ontmanteld.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.