Ads Top

Taakstraf voor bankfraude, vordering bank afgewezen

Een bankmedewerker van ABN AMRO heeft een taakstraf van 100 uren gekregen voor zijn betrokkenheid bij grootschalige phishing fraude. Wetenschap over het aantal deelnemers en de taakverdeling had hij niet. Van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en de daders van de oplichting is volgens de rechtbank geen sprake geweest, wel van strafbare behulpzaamheid tot dit misdrijf.

Bij de strafoplegging is rekening gehouden met de ernst van het feit. Met deze bankfraude is het vertrouwen in het betalingsverkeer en bankwezen ernstig ondermijnd. Vooral nu verdachte bij ABN AMRO werkzaam was. 'Hij heeft in ernstige mate misbreuk gemaakt van zijn positie en het in hem gestelde vertrouwen. Ook is schade veroorzaakt. Verder is gelet op de ondergeschikte rol van verdachte en de overschrijding van de redelijke termijn met negentien maanden.'

ABN AMRO heeft zich als benadeelde partij gevoegd met een schadevergoedingsvordering van 316.500 euro uit hoofde van schadeloosstelling van gedupeerde rekeninghouders. Nu de vordering onvoldoende met stukken is onderbouwd, deze door de verdediging gemotiveerd is betwist en namens ABN AMRO niemand ter terechtzitting was verschenen om de vordering toe te lichten, is de vordering niet-ontvankelijk verklaard.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.