Ads Top

Oxfam Novib in actie tegen gebrekkige aanpak belastingontwijking

Oxfam Novib voert vandaag actie voor de aanvang van de internationale belastingconferentie 'Pay your taxes where you add the value' op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Tijdens deze conferentie staan de uitdagingen wat betreft belastingontwijking voor ontwikkelingslanden centraal. Belastingontwijking door multinationals is voor ontwikkelingslanden een veel groter probleem dan voor rijke landen, omdat zij qua belastingopbrengsten grotendeels afhankelijk zijn van belastingafdrachten van grote bedrijven die zich in deze landen gevestigd hebben. Bovendien is de internationale aanpak van belastingontwijking amper toegesneden op hun situatie en is de capaciteit van belastingdiensten om hier maatregelen tegen te nemen in veel ontwikkelingslanden ontoereikend.

Op de conferentie, waar ook Pascal Saint-Amans, hoofd belastingaanpak bij de OESO aanwezig is, gaat minister Ploumen in op de Nederlandse inzet bij de wereldwijde VN-top over Financiering van Ontwikkeling, die vanaf 13 juli plaatsvindt in Ethiopië. Verbetering van belastingheffing staat daar hoog op de agenda. Francis Weyzig, belastingexpert van Oxfam Novib en deelnemer aan de conferentie: "Ploumen moet zich maximaal inzetten voor concrete toezeggingen om ontwikkelingslanden in de toekomst een gelijke stem te geven bij belastinghervormingen. De aanpak van belastingontwijking wordt nu aangevoerd door de OESO, een club van rijke landen, waardoor de agenda nog onvoldoende rekening houdt met de specifieke problemen van ontwikkelingslanden." Ook staatssecretaris Wiebes spreekt op de conferentie. Oxfam Novib roept Wiebes op om meer werk te maken van de aanpak van belastingontwijking via Nederland. Ontwikkelingslanden verliezen jaarlijks alleen al door Nederlandse brievenbusfirma's naar schatting 460 miljoen euro aan belastingen.

Oxfam Novib voert actie voor aanvang van de conferentie over het mondiale belastingstelsel. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Ministerie zelf, de universiteiten van Tilburg en Groningen, en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.