Ads Top

Jeroen van Breda Vriesman vertrekt uit Raad van Bestuur Achmea

Jeroen van Breda Vriesman (48) stapt op als lid van de Raad van Bestuur van Achmea. Hij trad in september 2014 tijdelijk terug, nadat het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek startte bij de Health Centers van Achmea. Vanwege de inmiddels verstreken tijd en de onzekerheid over de termijn waarop de zaak wordt afgerond, zijn de Raad van Commissarissen en Jeroen van Breda Vriesman overeengekomen dat hij zijn functie neerlegt.

Het onderzoek van het OM richtte zich op een mogelijk onjuiste fiscale behandeling van huurovereenkomsten van de Health Centers uit 2007. In die tijd was Jeroen van Breda Vriesman als directievoorzitter van de divisie Zorg eindverantwoordelijk voor de Health Centers. Achmea heeft deze kwestie begin 2014 zelf voorgelegd aan de Belastingdienst.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.