Ads Top

Benoeming vier leden raad van toezicht AFM

Minister Dijsselbloem van Financiën benoemt Paul Rosenmöller als nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Daarnaast worden Annemarie van Gaal, Rob Becker en Bart Koolstra benoemd als leden van de raad van toezicht. Diana van Everdingen blijft aan als vicevoorzitter. Hiermee is de raad van toezicht per 15 juli weer op volle sterkte.

Bij de werving van de nieuwe leden voor de raad van toezicht is, in lijn met de profielschets van die raad en de aanbevelingen uit het rapport “Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten (AFM); Compliance en integriteit herijkt”, nadrukkelijk gelet op geschiktheid, onafhankelijkheid, integriteit en diversiteit. ‘De raad van toezicht moet in staat zijn de AFM scherp te houden en een kritische blik van buiten naar binnen te brengen’, schrijft minister Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer.
Voor de positie van voorzitter is uitdrukkelijk gezocht naar een persoon die in staat is zowel een onafhankelijke, kritische houding als cohesie binnen een team te bevorderen, en bovendien brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring heeft. ‘De AFM krijgt met Rosenmöller een voorzitter die met zijn gevoel voor maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen en zijn verbindende persoonlijkheid een belangrijke bijdrage kan leveren aan een goed functionerende raad van toezicht’, aldus minister Dijsselbloem.

Annemarie van Gaal brengt met haar achtergrond als ondernemer en haar betrokkenheid bij consumenten het perspectief van de consument en belegger in. Rob Becker heeft ruim acht jaar gewerkt bij Achmea in verschillende functies. Daarnaast werkte Becker ruim vijftien jaar waarvan vier jaar als partner, bij McKinsey & Company waar hij ook veel werkzaamheden voor instellingen in de financiële sector heeft verricht, zowel in Nederland als in het buitenland. Hij brengt ruime kennis en ervaring in met betrekking tot de financiële sector. Bart Koolstra was als partner verbonden aan Price Waterhouse Coopers. Daarvoor was hij werkzaam als senior manager bij Price Waterhouse Coopers en Ernst & Young. Koolstra brengt zijn expertise op het gebied van accountancy in en zal tevens de functie van voorzitter van de auditcommissie bekleden.

De vier leden worden benoemd per 15 juli 2015 voor een periode van vier jaar.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.