Ads Top

AFM legt last onder dwangsom op aan FX-CI

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 4 juni 2015 een last onder dwangsom opgelegd aan FX-CI. FX-CI voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

FX-CI biedt de consumenten de mogelijkheid om te handelen in internationale valuta. Zij benadert hen telefonisch om deel te nemen in internationale valutahandel. De AFM heeft onder meer gevraagd om een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten. De AFM heeft geen informatie van FX-CI ontvangen. Ze kan dus niet vaststellen of ze een vergunning nodig heeft.

FX-CI is wettelijk verplicht medewerking aan het onderzoek van de AFM te verlenen, maar heeft dat tot nu toe niet gedaan. Sinds 19 juni 2015 is FX-CI daarom verplicht de dwangsom te betalen. Iedere dag dat ze niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met € 5.000,- tot een maximum van € 50.000. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.