Ads Top

Belangrijke stappen in verkoop REAAL aan Anbang

In het verkoopproces van verzekeringsgroep REAAL zijn belangrijke stappen gezet. SNS REAAL en de Chinese verzekeraar Anbang zijn het eens over de definitieve verkoopprijs en hebben de definitieve verkoopovereenkomst getekend. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een Verklaring van geen bezwaar afgegeven. De laatste voorwaarde waar nog aan moet worden voldaan is de toestemming van de Chinese toezichthouder op de verzekeringssector (‘CIRC’). De verwachting is dat deze in de loop van deze zomer zal volgen.

De verkoopprijs van de aandelen is vastgesteld op 1 euro. Daarnaast betaalt Anbang 85 miljoen voor de belastingvordering op Reaal over 2013 en 2014. Dat is in lijn met de verwachte waarde van die vordering. Bij de tekening van de voorwaardelijke verkoopovereenkomst in februari verwachtte minister Dijsselbloem van Financiën nog dat REAAL € 150 miljoen zou opbrengen. De opbrengst van REAAL is lager omdat de kapitaalinjectie die Anbang in REAAL moet doen, is gestegen van tussen de € 770 miljoen en € 1 miljard naar € 1,35 miljard. Anbang verschaft dus zo’n € 350 tot 580 miljoen meer kapitaal dan bij tekening van de voorwaardelijke verkoopovereenkomst was geraamd.

Minister Dijsselbloem schrijft aan de Tweede Kamer dat de lagere verkoopprijs een tegenvaller is. Deze prijs is volgens Dijsselbloem wel in de geest van wat partijen met elkaar hadden afgesproken omdat nu de kapitaalinjectie van Anbang ook groter is. Er is nu door deze verkoop meer zekerheid over de toekomst van REAAL. Dat is van groot belang voor de ruim 6 miljoen polishouders en voor de 4000 medewerkers. De verkoop maakt daarnaast de aflossing mogelijk van de interne leningen die SNS Bank en SNS REAAL aan de verzekeringsgroep REAAL hebben verschaft ter waarde van € 552 miljoen plus rente. Daarvan profiteert de Staat/NLFI als aandeelhouder van SNS REAAL.

Als de verkoop van REAAL definitief is, worden de aandelen overgedragen aan Anbang. Anbang zal binnen 3 maanden het kapitaal van REAAL aanvullen met € 1,35 miljard. Na de verkoop van REAAL wordt de band tussen de holding SNS REAAL en SNS Bank verbroken. De bank wordt dan direct onder de Staat/NLFI geplaatst. De holding wordt op termijn ontmanteld, nadat deze aan haar verplichtingen heeft voldaan.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.