Ads Top

ING meldt voortgang herbeoordeling rentederivaten

ING heeft in beperkte mate rentederivaten verkocht aan zakelijke klanten die hun renterisico wilden afdekken. ING heeft onderzocht of de verstrekte producten passend waren. ING heeft op deze wijze invulling gegeven aan de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gevraagde herbeoordeling van de eigen dienstverlening met betrekking tot rentederivaten. Het betreft hier 16 klanten uit het segment midden- en kleinbedrijf en circa 560 klanten uit het segment grootbedrijf.

Bij deze herbeoordeling is ING naar eigen zeggen zorgvuldig te werk gegaan. Er zijn duidelijke criteria vastgesteld in afstemming met de AFM op basis waarvan de herbeoordeling heeft plaatsgevonden. Deze criteria zijn nauwlettend toegepast. Het onderzoek is geleid door een team van specialisten op onder meer het gebied van derivaten. Indien blijkt dat het verstrekte product onvoldoende passend is voor de specifieke situatie van de klant, dan biedt ING een passende oplossing. Hiervoor is in afstemming met de AFM een oplossingskader vastgesteld waarbij het klantbelang centraal staat en dat consistente oplossingen biedt voor vergelijkbare gevallen. Deze oplossingen kunnen bestaan uit het tegensluiten tot herstructureren van het derivaat, financiële compensatie van eventuele schade of een combinatie hiervan. ING vertrouwt er op dat zij samen met de klant een oplossing kan vinden. Indien ING en de klant er samen niet uitkomen, kan de klant een klacht indienen middels de algemene klachtenprocedure van ING en eventueel bij het KIFiD.
.
ING heeft het onderzoek met betrekking tot 155 klanten in een bijzonder beheer situatie, met een meer complex derivaat of een overhedge volgens planning eind vorig jaar afgerond. In gevallen waarin ING op basis van het dossier tot de conclusie kwam dat het verstrekte product (mogelijk) niet passend is geweest, hebben aanvullend gesprekken plaatsgevonden gedurende de eerste helft van 2015. In een beperkt aantal gevallen is het nog niet mogelijk geweest om de betreffende klanten te bezoeken.

De andere dossiers zijn inmiddels allemaal volgens planning voor 1 juli jl. herbeoordeeld. De klanten krijgen schriftelijk bericht van de uitkomst van deze herbeoordeling. In die gevallen waarin voor de definitieve herbeoordeling aanvullende gesprekken vereist zijn, zullen de betreffende klanten de komende maanden worden bezocht. ING zal de komende weken contact opnemen met alle betreffende klanten om hen op de hoogte te stellen van de uitslag van de herbeoordeling en de eventueel geboden oplossing, of om een nadere afspraak te maken. Volgens planning zal ING alle klanten aan wie een onvoldoende passend product is verstrekt, uiterlijk eind 2015 een oplossing bieden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.