Ads Top

ABN AMRO MeesPierson verschuift accent naar aandelen IT

ABN AMRO MeesPierson wijzigt de sectorvoorkeur binnen het overwogen belang in aandelen. In de nieuwe Beleggingsvisie meldt de private bank van ABN AMRO meer accent te gaan leggen op aandelen in de informatietechnologie. Dit gaat ten koste van aandelen in de sector luxe consumptiegoederen. ABN AMRO MeesPierson verschuift de overweging van IT van neutraal naar overwogen. Voor luxe goederen past de bank de bestaande overweging aan van overwogen naar neutraal.

Ben Steinebach, Hoofd Beleggingstrategie van ABN AMRO MeesPierson: “De blijvende vraag naar internetproducten en -diensten is een reden voor onze toegenomen voorkeur voor IT. Deze zijn bovendien niet afhankelijk van de conjunctuur. Bovendien nemen in deze sector de dividenduitkering, de inkoop van eigen aandelen en fusie- en overnameactiviteiten toe. Daarnaast profiteert de sector van de gestokte daling van de euro ten opzichte van de dollar. De vooruitzichten voor de sector luxe goederen zijn minder gunstig door de daling van de euro en de gestokte olieprijs. Ook staat de vraag naar deze goederen uit opkomende landen onder druk.”

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de situatie in Griekenland. Dit leidt niet tot een wijziging in het beleid van ABN AMRO MeesPierson. De bank handhaaft de bestaande overweging van aandelen. Het voornaamste argument daarvoor is volgens ABN AMRO MeesPierson de nog steeds aantrekkelijke waardering van aandelen en de gunstige vooruitzichten voor de wereldeconomie. Omdat de vooruitzichten voor de Europese economie – ondanks de recente problemen in Griekenland – beter zijn en de waardering aantrekkelijker, handhaaft ABN AMRO MeesPierson de voorkeur voor Europese boven Amerikaanse aandelen. Ook de aandelen van opkomende landen zijn aantrekkelijk gewaardeerd. Daarom handhaaft de bank ook in die landen (vooral in Azië) een overwogen belang.

Volgens ABN AMRO MeesPierson zijn obligaties vanwege de (beperkte) rentestijging onaantrekkelijk. Daarom handhaaft de bank de maximale onderweging van obligaties. ABN AMRO MeesPierson belegt een geringer deel dan normaal in staatsobligaties, waarbij de bank zich beperkt tot Italiaans en Spaans staatspapier. Verder belegt de private bank in bedrijfsobligaties van kredietwaardige en high-yieldbedrijven. “Het hogere risico van high-yieldobligaties vinden we gerechtvaardigd, in het licht van gunstige economische vooruitzichten en de daardoor geringe risico’s van bedrijfsfaillissementen”, aldus Ben Steinebach.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.