Ads Top

Verbond van verzekeraars met extra informatie over renterisico

Er is aanleiding de informatievoorziening over het effect van een sterk fluctuerende rente op het aan te kopen pensioen verder aan te scherpen. Het extreme monetaire beleid van de Europese Centrale Bank heeft immers laten zien dat de rente ook tot nooit eerder vertoonde niveaus kan dalen. Dat heeft een negatief effect voor deelnemers aan een beschikbare premieregeling of kapitaalovereenkomst die in zo’n periode van lage rente een pensioenuitkering moeten aankopen (*). Helaas is een alternatieve regeling, waarvoor het Verbond van Verzekeraars al sinds 2013 pleit, nog niet beschikbaar.

Sinds 2012 vertoont de rente in Nederland, (mede) onder invloed van het Europese monetaire beleid, een sterk dalende trend. In dat jaar heeft de verzekeringssector een aanpassing van het jaarlijks pensioenoverzicht (UPO) doorgevoerd, een wettelijk voorgeschreven overzicht waarmee deelnemers worden geïnformeerd over hun pensioenopbouw en een indicatie krijgen van de te verwachten pensioenuitkering. Sinds 2013 wordt gewerkt met de rentecurve van De Nederlandsche Bank (DNB) die ten aanzien van de pensioenverwachting een actueler beeld geeft. Ook zijn waarschuwingsteksten op het UPO opgenomen.

Het Verbond van Verzekeraars heeft aanvullend hierop pensioenverzekeraars nu geadviseerd dat deelnemers in de vijf jaar voordat het pensioen ingaat extra informatie krijgen over de mogelijke impact van de rente bij de aankoop van een pensioenuitkering. Dit geldt voor mensen met een kapitaalovereenkomst of een premieregeling. Uitgangspunt is dat die informatie actief aan deelnemers wordt aangeboden en zoveel mogelijk aansluit bij de persoonlijke situatie van de klant. Omdat niemand met zekerheid kan zeggen hoe de rente zich in de toekomst zal ontwikkelen, kunnen alleen voorbeeldscenario’s worden gepresenteerd.

Om deelnemers met een beschikbare premieregeling of kapitaalovereenkomst een alternatief te bieden heeft het Verbond vanaf 2013 een regeling bepleit, waarbij de deelnemer ook na pensioendatum kan blijven doorbeleggen. Dat geeft een flexibeler en mogelijk beter pensioenresultaat. (zie bijlagen). Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft vorig jaar toegezegd dit alternatief wettelijk mogelijk te maken, naar verwachting start deze zomer de internetconsultatie. Het is voor deelnemers die binnenkort pensioneren van groot belang dat dit alternatief beschikbaar komt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.