Ads Top

Verdwijnen geldautomaten van platteland Overijssel?

Op initiatief van provincie Overijssel heeft zeer recent een gesprek plaatsgevonden met de ABN AMRO Bank, SNS Bank, Rabobank, ING Bank, Betaalvereniging Nederland en Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen.

Het onderwerp van deze bijeenkomst was het verdwijnen van geldautomaten op het platteland in Overijssel. Het doel van het gesprek was met bovengenoemde partijen te komen tot afspraken om de beschikbaarheid van contant geld voor inwoners van het platteland op peil te houden en waar nodig weer op peil te brengen.

Op woensdag 17 juni  heeft gedeputeerde Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie, Financiën en Deelnemingenbeleid  de Statenleden van de commissie Economie geïnformeerd over het verloop van de besprekingen.

Alle partijen zijn bereid om mee te denken over de problemen in ontstane, zogenoemde, witte vlekken. Deze witte vlekken zijn gebieden waar geen  geldautomaat binnen een straal van 5 kilometer te vinden is.

De Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen gaat in samenwerking met de provincie Overijssel een onderzoek doen naar de locaties waar er maatschappelijke problemen zijn ontstaan naar  aanleiding van het verdwijnen van geldautomaten.

Op basis van deze inventarisatie komt er een vervolggesprek met eerder genoemde partijen. Dit gesprek geeft inhoud en richting voor  maatwerkoplossingen met lokale partijen. Daarbij is het herplaatsen van geldautomaten door banken (bij toerbeurt) een uiterste oplossing. De    Betaalvereniging Nederland heeft de bereidheid uitgesproken hierbij in Overijssel ondersteuning te bieden.

Ook is afgesproken dat banken een voornemen om geldautomaten te verwijderen gaan toetsen bij de Betaalvereniging Nederland. Dit om te voorkomen dat er nieuwe witte vlekken ontstaan.

In oktober wordt een vervolgsessie georganiseerd om het onderzoek te bespreken en tot maatwerkoplossingen te komen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.