Ads Top

Kabinet wil positie klanten verzekeraars versterken

Het kabinet heeft op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën ingestemd met de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Verzekeraars. In de reactie geeft het kabinet aan bereid te zijn de noodzakelijke vernieuwing in de Verzekeringssector te willen ondersteunen. Daarnaast wil het kabinet het mogelijk maken verzekeraars die klanten niet goed informeren over beleggingsverzekeringen sancties opleggen. Bovendien wil het kabinet de mogelijkheden om in te kunnen grijpen bij verzekeraars die in de problemen zitten vergroten.

De Commissie roept in haar rapport verzekeraars op, gegeven de uitdagingen waar de verzekeringssector voor staat, zich te vernieuwen en te innoveren en met een productaanbod dat aansluit op de huidige maatschappelijke behoeftes. Op deze manier kunnen verzekeraars een belangrijke rol blijven spelen voor de structuur en toekomst van onze economie. Het kabinet onderstreept daarbij dat het belang van de klant centraal dient te worden gesteld en is bereid om hierin een faciliterende rol te vervullen. Dat kan door het wegnemen van belemmeringen in de wet- en regelgeving die de ontwikkeling van nieuwe, toekomstbestendige bedrijfsmodellen in de weg kunnen zitten. Het kabinet nodigt de sector dan ook uit om concrete knelpunten te melden.

Bij de aanpak van de problematiek rondom de beleggingsverzekeringen, de zogenaamde woekerpolissen, vindt het kabinet het belangrijk dat er oog is voor de belangen en de positie van alle klanten van verzekeraars. Verzekeraars moeten klanten volledig informeren over hun producten en de verbeteringsmogelijkheden. Zij moeten hun klanten helpen om op korte termijn een weloverwogen keuze te maken voor de toekomst van die verzekering (voortzetting, wijziging of stopzetting). Het kabinet wil vanaf juli 2015 de AFM de mogelijkheid geven handhavend te kunnen optreden tegen een verzekeraar die dat niet doet en die verzekeraar bijvoorbeeld een boete kunnen geven.

Het kabinet wil met een resolutiemechanisme voor verzekeraars komen. Volgens minister Dijsselbloem is het, op het moment dat een verzekeraar in problemen komt, wenselijk een ordentelijke afwikkeling te hebben, waardoor maatschappelijke onrust wordt beperkt en de belangen van polishouders zo veel als mogelijk worden beschermd. Om verzekeraars voor te bereiden op eventuele financiële problemen moeten zij op voorhand plannen opstellen, zoals dat nu ook gebeurt in de bankensector. ‘Een dergelijk afwikkelingsplan zorgt ervoor dat een verzekeraar al in financieel gezonde tijden is voorbereid over de te nemen stappen als de financiële problemen onomkeerbaar zijn’, aldus Dijsselbloem. Het kabinet wil DNB hiervoor meer bevoegdheden geven.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.