Ads Top

Beleidsdekkingsgraad verder gedaald

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen is tussen maart en mei gedaald van 109 naar 108 procent. Eind december 2014 bedroeg de gemiddelde beleidsdekkingsgraad nog 110 procent. Sinds de invoering van het nieuwe Financiële Toetsingskader (nFTK) op 1 januari 2015 is de beleidsdekkingsgraad maatgevend voor het financiële beleid van pensioenfondsen. De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de dekkingsgraad op basis van dagelijkse marktinformatie. 

De dekkingsgraad op basis van dagelijkse marktinformatie is tussen maart en mei juist gestegen, van 103 naar 107 procent. Eén van de redenen hiervoor is de stijging van de rentetermijnstructuur (tabel 1.3.1) in deze periode. Zo nam de 30-jaarsrente met 42 basispunten toe. De stijging van de rente zorgt aan de ene kant voor een daling van de verplichtingen van de pensioenfondsen. Aan de andere kant neemt de vastrentende waardenportefeuille daardoor in waarde af. Dit effect is echter kleiner dan de daling van de verplichtingen. Ook de aandelenkoersen zijn tussen maart en mei toegenomen, wat een positief effect heeft gehad op de aandelenportefeuille van de pensioenfondsen. Ondanks deze positieve ontwikkelingen is de dekkingsgraad op basis van dagelijkse marktinformatie nog steeds lager dan een jaar geleden. Dit heeft geresulteerd in een daling van de beleidsdekkingsgraad.

Per ultimo mei 2015 zat het merendeel van de deelnemers bij een pensioenfonds met een beleidsdekkingsgraad tussen de 100 en 105%. Deze pensioenfondsen hadden gezamenlijk 3,1 miljoen actieve deelnemers en 1,7 miljoen pensioengerechtigden. Bij deze pensioenfondsen ligt de beleidsdekkingsgraad veelal onder de vereiste dekkingsgraad, waardoor ze in een tekortsituatie verkeren. Pensioenfondsen in tekort moeten uiterlijk op 1 juli een herstelplan indienen bij DNB.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.