Ads Top

Jaarverslag 2014: NVB blikt terug op jubileumjaar

De Nederlandse Vereniging van Banken blikt in haar 25e jaarverslag terug op 2014, het jaar waarin een aantal belangrijke stappen zijn gezet om banken robuuster en meer dienstbaar te maken.

Mijlpalen voor de sector waren de start van de Europese Bankenunie en het pakket Toekomstgericht Bankieren dat na een brede publieke consultatie in oktober door het NVB- bestuur werd vastgesteld.

Op 4 november 2014 werd het Single Supervisory Mechanism (SSM) van kracht. Deze overgang naar centraal Europees toezicht op banken zal zorgen voor meer economische stabiliteit in Europa. Nederlandse banken hebben baat bij centraal toezicht, omdat zij actief zijn in diverse Europese lidstaten. Daarom werkte de NVB in 2014 mee aan de vormgeving van de twee belangrijkste pijlers van de bankenunie: Europees toezicht (SSM) en het Europese resolutiemechanisme (SRM).

Banken willen de dialoog aangaan met de samenleving. Mede daarom kon het publiek reageren op het pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’ met daarin een Maatschappelijk Statuut, gedragsregels voor alle medewerkers en een vernieuwde Code Banken. Er kwamen enkele honderden reacties binnen van consumenten, belangenorganisaties en medewerkers uit de sector. De NVB heeft de reacties gepubliceerd op Toekomstgerichtbankieren.nl en waar mogelijk meegenomen in de definitieve vaststelling van het pakket.

Als onderdeel van het pakket Toekomstgericht Bankieren  werd de bankierseed ingevoerd voor alle medewerkers. Zij leggen de eed af tijdens een ceremonie. Daarnaast wordt in 2015 het bancair tuchtrecht ingevoerd. Wil de gewenste cultuurverandering slagen, dan is het van cruciaal belang dat in een open sfeer gesproken kan worden over cultuur en gedrag. Dat kan bijvoorbeeld door ethische dilemma’s te bespreken met collega’s, klanten en andere belanghebbenden.


In het jaarverslag kijkt de NVB samen met onder andere minister Blok voor Wonen en Rijksdienst  en H.K.H. prinses Laurentien terug op 2014.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.