Ads Top

ABN vervolgt onderzoek naar kantoor Dubai

ABN AMRO verwacht het volledige onderzoek naar onregelmatigheden op het private banking kantoor van de bank in Dubai. in het vierde kwartaal van dit jaar af te ronden. Toezichthouders (DNB en DFSA) hebben lokaal onderzoeken ingesteld.

Bij eerder onderzoek zijn aanwijzingen gevonden voor de betrokkenheid van een medewerker van het kantoor van ABN AMRO in Dubai (Private Banking) bij een ongebruikelijke transactie. Vastgesteld is dat de medewerker begin 2014 van een (Private Banking) klant van ABN AMRO Dubai een bedrag (minder dan 100.000 dollar) heeft ontvangen en dat bedrag vervolgens via zijn privé-rekening bij een andere bank heeft overgemaakt naar een rekening van een derde partij. De medewerker heeft daarmee in strijd gehandeld met de toepasselijke regels en gedragslijnen.

De transactie werd uitgevoerd via rekeningen bij andere banken waardoor deze op geen enkele manier zichtbaar was, of kon zijn, voor de interne controlesystemen van ABN AMRO. Er zijn geen gelden van klanten van ABN AMRO of andere derden verduisterd en er zijn ook geen klachten of claims van klanten ontvangen. De bank heeft tot op heden zelf evenmin verlies of schade geleden.

De Raad van Bestuur heeft direct nadat de bevindingen werden gemeld besloten tot het volgen van de daarvoor gebruikelijke procedure. Besloten is om de arbeidsverhouding met de medewerker per direct te beëindigen, conform het ‘zero tolerance’-beleid dat ABN AMRO toepast om de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en interne gedragsregels te waarborgen. De Raad van Bestuur heeft de toezichthouders in Nederland en in Dubai en de Raad van Commissarissen geïnformeerd en zal dat ook blijven doen gedurende het nog lopende onderzoek.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.