Ads Top

Sport onbetaalbaar door BTW verhoging

Het kabinet en de coalitie hebben een akkoord bereikt over de herziening van het belastingstelsel in Nederland. Een van de onderdelen van dit nieuwe belastingstelsel is het afschaffen van het lage btw-tarief van 6 procent, behalve voor primaire levensbehoeften.

De verhoging van het BTW-tarief heeft gevolgen voor de toegankelijkheid van het voetbal in Nederland, meent de KNVB. Ruim 3200 verenigingen trekken elk weekeinde meer dan een miljoen mensen naar onze voetbalvelden. De vereniging is voor veel wijken een ontmoetingsplek waar mensen samenkomen om te sporten, maar waar ook vriendschappen worden gemaakt en mensen van verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Door een hoger btw-tarief krijgen verenigingen beduidend hogere kosten op hun bord voor het huren van velden en zaalaccommodaties.

Veel verenigingen zullen genoodzaakt zijn de hogere kosten door te berekenen in de contributie aan de leden. Dit heeft grote gevolgen voor de toegankelijkheid van het voetbal in Nederland. De rekening komt hierdoor namelijk terecht bij de 1,2 miljoen voetballers, die de laatste jaren al veel vaker te maken hebben gehad met verhogingen van hun contributie. Voor veel huishoudens in Nederland is de contributie een kostbare, maar zeer essentiële investering. De kans is groot dat het sporten voor velen onbetaalbaar wordt. Terwijl sport juist voor alle lagen in de bevolking toegankelijk moet zijn, wordt de drempel nu voor veel mensen te hoog.

Het hoge belastingtarief raakt eveneens de miljoenen voetballiefhebbers in de stadions. Dit betekent immers een forse verhoging van de prijs voor voetbalkaartjes, met als gevolg dat voetbalwedstrijden voor een groot deel van de voetbalfans te duur worden. Met minder fans in de stadions en een verdere inkomstendaling voor het voetbal als gevolg. Onder het huidige belastingregime wordt, zoals overeengekomen met de overheid, met de inkomsten uit voetbalkaartjes geïnvesteerd in de ontwikkeling van het jeugdvoetbal in Nederland. Met het voorziene hogere btw-tarief komt die ruimte onder druk en zal het Nederlands jeugdvoetbal miljoenen euro's per jaar (tot wel 5 miljoen euro) mislopen, wat consequenties heeft voor de ontwikkeling van het voetbal in Nederland.

Uiteraard heeft de KNVB ook kennis genomen van voorgenomen maatregelen in de loon- en inkomstenbelasting waardoor bijvoorbeeld gezinnen maandelijks iets meer zouden overhouden. Het is echter allerminst zeker voor wie dat geldt en hoe lang, verder is het zeer de vraag of dit extra inkomen aan de hogere rekening voor sport wordt besteed of aan andere zaken.

Het BTW-tarief heeft financiële gevolgen voor de sport, maar zeker ook voor de maatschappelijke rol die sport speelt: het bevorderen van gezondheid, werken aan vorming door opvoeding en ontwikkeling van kinderen,  het werken aan verbinding tussen alle lagen van de bevolking. De afgelopen jaren hebben diverse overheidsprogramma's tot doel gehad meer mensen aan het sporten te krijgen en sportverenigingen in te zetten op maatschappelijke thema’s. De btw-verhoging druist tegen deze intentie in, en werkt juist averechts.

De KNVB doet een oproep aan de overheid om de sport voor iedereen toegankelijk te houden. Laten we ervoor zorgen dat sporten als primaire levensbehoefte voor iedereen mogelijk blijft, en er geen financiële drempel komt voor bepaalde groepen in onze maatschappij om te kunnen deelnemen aan de belangrijkste ‘bijzaak’ in hun leven: voetbal.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.