Ads Top

Pilot alternatieve afbetaling van schulden in Groningen

In juni start de Groningse Kredietbank (GKB) de pilot ‘Innovatie schuldhulp-verlening’. De pilot is een samenwerking met het Sociale Team Lewenborg en de organisatie Goede Gieren. De gemeente constateert dat schulden vaak een negatief effect hebben op gezondheid, participatie en opvoeding in een gezin. Op die manier kan een lang schuldentraject leiden tot meer problemen en hogere maatschappelijke kosten. Groningen loopt nu samen met de gemeenten Amsterdam, Eindhoven en Den Haag voorop in het zoeken naar nieuwe, creatieve oplossingen. In eerste instantie doen twintig huishoudens mee. De pilot moet opleveren dat mensen met grote financiële problemen sneller perspectief op verbetering krijgen en dat de maatschappelijke kosten verminderen.

De gemeente Groningen vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk Stadjers meedoen aan het dagelijkse leven. Sociale contacten en passend werk zijn daarin erg belangrijk. Problemen door schulden kunnen het vinden en het houden van werk ernstig belemmeren. Daarnaast kan niet altijd alles gedaan worden wat nodig is voor de gezondheid van alle gezinsleden.

De gemeente start daarom nu een experiment om te voorkomen dat problemen van Stadjers zich verdiepen tijden hun schuldentraject. Stadjers die zijn vastgelopen in de reguliere schuldhulpverlening, krijgen de kans hun schulden op een alternatieve manier af te betalen. Bijvoorbeeld door het doen van klussen bij een woningcorporatie om huurschulden af te lossen of het uitvoeren van een werkstraf bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) om openstaande verkeersboetes te betalen. Deelnemers aan de pilot wordt gevraagd een eigen plan te maken over mogelijkheden van aflossing en het voorkomen van nieuwe financiële problemen.

Wethouder Gijsbertsen: “We staan als gemeente voor een goede schuldhulpverlening aan onze burgers. We ondernemen tal van preventie-activiteiten om financiële problemen bij mensen te voorkomen, maar we blijven ook altijd op zoek naar alternatieve en creatieve oplossingen die perspectief op de toekomst geven. Het is raar dat we sommige mensen niet kunnen helpen, dat ze vast zitten. We willen de vicieuze cirkel doorbreken. We hopen met de nieuwe aanpak de maatschappelijke kosten die schuldproblemen met zich mee brengen te verminderen.”

De pilot ‘Innovatie schuldhulpverlening’ komt voort uit de motie ‘Goede Gieren’ die de gemeenteraad van Groningen in november 2014 aannam. In de motie verzocht de gemeenteraad het college van B&W om nieuwe (experimentele) werkwijzen te bedenken en deze uit te voeren.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.