Ads Top

Kabinetsvoorstel biedt perspectief op een effectiever WGA-stelsel

Verzekeraars en het UWV kunnen straks meer op gelijke voet met elkaar gaan concurreren in het hybride stelsel van WGA-verzekeringen. Dat helpt werkgevers bij het maken van een keuze op grond van effectieve re-integratie en preventie. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op de aankondiging van minister Asscher (Sociale Zaken) dat hij belangrijke knelpunten in de hybride WGA-markt gaat wegnemen.
Het Verbond van Verzekeraars zet zich al langere tijd in voor een toekomstvaste hybride markt, waarin de kwaliteit centraal staat bij de keuze voor een werkgever om zich privaat dan wel publiek te verzekeren. Het Verbond verwelkomt dan ook de aankondiging van minister Asscher dat hij verstorende elementen in de premiestelling wil corrigeren.

Momenteel kan een (middel)grote werkgever die privaat is verzekerd en die ziek personeel heeft een onbedoeld financieel voordeel behalen bij terugkeer naar het UWV. De schadelast in de periode van eigenrisicodragen wordt bij terugkeer naar het UWV niet meegenomen bij de premieberekening door het UWV waardoor deze premie substantieel lager is dan de private premie voor die werkgever. Het kabinet stelt nu voor dat het UWV bij de te berekenen premie vanaf 1 januari 2017 ook de WGA-last mee gaat nemen die is ontstaan tijdens de periode van eigenrisicodragerschap. De minister wil er tegelijkertijd voor zorgen dat bij een overstap van publieke naar private verzekering de zogeheten ‘staartlasten’ voor rekening van het UWV blijven, zoals ook private verzekeraars bij beëindiging van de verzekeringsovereenkomst verantwoordelijk blijven voor ‘staartlasten’.

In deze nieuwe situatie komt effectieve preventie en re-integratie centraal te staan bij de afweging om al dan niet eigen risicodrager te worden. Dit omdat de werkgever niet via switchen tussen publiek en privaat een financieel voordeel kan behalen, puur als gevolg van de verschillen in dekkingsstelsel. Het stelsel kan meer effectief gaan functioneren, is de verwachting van het Verbond. “Er komen eerlijker spelregels en uiteindelijk profiteert de klant daarvan", aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond.

Werkgevers die momenteel een aanvraag hebben lopen om voor de WGA over te stappen van publiek naar privaat, of omgekeerd, kunnen op basis van deze nieuwe informatie kiezen om de aanvraag door te zetten of deze op basis van deze nieuwe inzichten nog voor 1 juli in te trekken. Trekt men de aanvraag niet in dan wordt deze onder het oude regime afgehandeld.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.