Ads Top

Palmer Capital Emerg Eur Prop Fund rondt financiering met Sberbank af

Het Palmer Capital Emerging Europe Property Fund N.V. (Property Fund) heeft de eerder aangekondigde herfinanciering van de Tsjechische vastgoedportfolio afgerond. Sberbank verstrekt aan het Property Fund een annuïteitenlening met een rentevaste periode van 3 jaar. De annuïteit wordt berekend over een periode van 20 jaar. Het gewogen gemiddelde rentepercentage op de lening bedraagt 3,42%.
Met de lening van Sberbank wordt de hypothecaire lening van de Raiffeisen Bank in zijn geheel afgelost. Tevens wordt gedeeltelijk afgelost op de lening bij SNS bank. Het surplus wordt gebruikt voor investeringen in verbetering van de bezettingsgraad van de portefeuille en verlaging van de operationele kosten. Na aflossing van de leningen van Raiffeisen Bank en SNS-Bank bedraagt de loan-to-value van het Property Fund 48,7%.
De laatste stap in de strategische herfinanciering van het Property Fund is het herfinancieren van de Slowaakse portfolio. De huidige lening van EUR 15,36 miljoen bij Tatra Banka, loopt in december 2014 af. De komende periode gaat het management met Tatra Banka overleggen over de mogelijkheden om de huidige financiering te verlengen tegen aantrekkelijker aflossingsvoorwaarden.
Op grond van een reeds ontvangen aanbieding van een andere bank verwacht het management dit in het derde kwartaal af te ronden.
Het Property Fund voorziet voor het jaar 2014 een resterende financieringsbehoefte van circa EUR 6 miljoen. Deze financieringsbehoefte kan het Property Fund invullen door de uitgifte van aandelen, een convertible bond en/of een secured bond. Alle drie dragen zij bij aan de verbetering van de financiële structuur en het opstarten van dividend uitkeringen aan de aandeelhouders van het Property Fund. Het management streeft ernaar dit traject in het derde kwartaal van 2014 af te ronden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.