Ads Top

Minister Dijsselbloem ontvangt jubileumboek BNG Bank

'Al een eeuw lang financiert BNG Bank Nederland zo veilig en goedkoop mogelijk. BNG Bank laat zich al honderd jaar niet gek maken. Dat is in het kort de geschiedenis van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten'. Met deze woorden feliciteerde minister Dijsselbloem van Financiën BNG Bank met haar 100ste verjaardag.
De minister zei dit nadat hij van bestuursvoorzitter Carel van Eykelenburg van BNG Bank het boek 'Kredietwaardigheid verzilverd' had ontvangen bij gelegenheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de bank op 24 april in Den Haag.
'In 2010 besloten we om de geschiedenis van BNG Bank op gedegen wijze op schrift te stellen. Ik ben verheugd met het resultaat. Het is een opmerkelijk en lezenswaardig boek over een opmerkelijke bank', aldus Van Eykelenburg.
BNG Bank werd in 1914 opgericht na een oproep van het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om te werken aan 'samenwerking der gemeenten in de credietvraag'. Gemeenten hadden in het begin van de 20e eeuw veel kapitaal nodig voor investeringen in onder meer rioleringen en drinkwaterleidingen. Die waren nodig door de snelle industrialisatie en urbanisatie. De bank is op 23 december 1914 opgericht met een doelstelling die in wezen steeds dezelfde is gebleven: het laag houden van de kosten voor maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
In 1914 namen slechts 37 van de (toen) ruim 1100 gemeenten deel in het kapitaal. Na een moeizame start heeft de bank haar draagvlak en haar omvang gestaag zien groeien. Inmiddels behoren de meeste gemeenten en provincies, alsmede de rijksoverheid, tot de aandeelhouders. Ook de ontwikkeling van kredietportefeuille en marktaandeel weerspiegelt het toegenomen belang van BNG Bank voor de maatschappij. In 1923 bedroeg de totale leningenportefeuille van de bank nog geen tien miljoen gulden en verstrekte de bank slechts 3,8% van de langlopende leningen aan gemeenten. In 2013 is de kredietportefeuille gestegen tot meer dan 92 miljard euro en werd ongeveer 70% van de totale solvabiliteitsvrije kredietvraag vanuit decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen door de bank ingevuld. Onder invloed van de missie om de kosten zo laag mogelijk te houden, is het aantal medewerkers beperkt gebleven tot minder dan 300.
In 2010 verleende BNG Bank aan het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht de opdracht voor een wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van honderd jaar BNG Bank. Jozef Vos en Gerarda Westerhuis zijn de auteurs van het boek dat hiervan het resultaat is.
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders werden drie nieuwe commissarissen benoemd. Het betreft mevrouw Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de heer Kees Beuving, oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van Friesland Bank, en de heer Lucas Bolsius, burgemeester van de gemeente Amersfoort. De heer Ralph Pans en de heer Hayo Apotheker traden af als commissaris.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.