Ads Top

Bart Bierens, hoogleraar Banking Law & Financial Regulation

B. (Bart) Bierens (Arnhem, 1971) is met ingang van 1 april benoemd tot bijzonder hoogleraar Banking Law & Financial Regulation aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Prof. Bierens is specialist op het gebied van het financieel toezichtsrecht.
De leeropdracht is ondergebracht bij het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) en betekent een versterking van het onderzoekprogramma Onderneming en Financieel recht. De bestudering van civielrechtelijke en toezichtrechtelijke aspecten van regulering van banken is een belangrijke pijler van het OO&R-onderzoek.
De regulering van banken heeft de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Als antwoord op de recente krediet- en eurocrisis, hebben wetgevers in binnen- en buitenland een groot aantal maatregelen genomen die de stabiliteit van het financieel stelsel als geheel moeten waarborgen. Veel van deze regels hebben betrekking op banken en de wijze waarop banken hun taak in het financieel stelsel vervullen. Ook de vormgeving van het bankentoezicht is aan veranderingen onderhevig. Een belangrijke stap zal aan het einde van dit jaar worden gemaakt als binnen de kaders van de Europese Bankenunie de Europees Centrale Bank rechtstreeks toezicht gaat uitoefenen op de grootste banken in de eurozone.
De wetenschappelijke bestudering van de civielrechtelijke en toezichtrechtelijke regulering van banken voorziet dan ook in een behoefte. Prof. B. Bierens zal de diverse reguleringsvraagstukken rondom banken op een geïntegreerde wijze bestuderen.
Bart Bierens studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde daar in 2009 op een dissertatie over geld en betalingsverkeer. Sinds 2002 is hij werkzaam bij Rabobank Nederland, Juridische Zaken. Eerder vervulde hij diverse functies in de juridisch zakelijke dienstverlening, onder meer als advocaat te Amsterdam. Prof. Bierens was reeds als fellow verbonden aan het Instituut voor Financieel Recht, onderdeel van het OO&R.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.