Ads Top

Lakeman begint meld- en informatiepunt over De Nederlandsche Bank

Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) opent een meld- en informatiepunt over De Nederlandsche Bank (DNB). SOBI wil daarmee misstanden bij het toezicht door DNB aan de kaak stellen. Volgens SOBI-voorzitter Pieter Lakeman worden kleinere pensioenfondsen, banken en verzekeraars steeds vaker onder druk gezet om activiteiten over te dragen aan door DNB aangewezen rechtspersonen of om af te zien van benoeming van geschikte kandidaten. Daarnaast worden kleinere pensioenfondsen en verzekeraars soms overladen met extra DNB-eisen, terwijl zij béter presteren dan grotere.
Lakeman heeft mede op grond van signalen die hem bereikten sterk de indruk dat een wetswijziging in 2012 leidde tot wat hij noemt 'een toenemende vrijmoedigheid van DNB bij het uitoefenen van toezicht'. Als gevolg van de wetswijziging is het vrijwel onmogelijk geworden om DNB aansprakelijk te stellen voor schade. Lakeman wil nu pensioenfondsen, verzekeraars en individuen de mogelijkheid bieden bij het meldpunt klachten over het handelen van DNB in te dienen. Als die klachten in zijn optiek gerechtvaardigd zijn, kunnen ze openbaar worden gemaakt.
Het meldpunt www.meldpuntdnb.nl is bedoeld voor iedereen die informatie over de werkwijze van DNB jegens kleinere pensioenfondsen, banken en verzekeraars heeft. Desgewenst kan men als klokkenluider vertrouwelijk contact opnemen en gegevens delen of opvragen. De website zal mede door middel van nieuwsbrieven regelmatig nieuws verspreiden over het optreden van DNB jegens onder haar toezicht staande instellingen en bestuurders van die instellingen.
De SOBI-voorzitter is van mening dat DNB kleinere pensioenfondsen en verzekeraars soms opzadelt met in aard en omvang discriminerende eisen. Lakeman: "Die ongekend strenge eisen staan niet altijd in verhouding tot de ruimte die grotere instellingen krijgen. ING en Rabobank krijgen bijvoorbeeld toestemming slechts een bescheiden percentage op vastgoed af te schrijven, terwijl DNB voor kleinere partijen met gezondere vastgoedportefeuilles soms een veelvoud aan afschrijvingen eist. Dergelijke ongelijkheden lijken niet uniek te zijn."
Volgens Lakeman krijgt hij ook meldingen dat bestuurders van pensioenfondsen en verzekeraars door DNB onder druk worden gezet 'om de business maar over te doen aan grotere, vaak door DNB zelf aangedragen partijen'. Hij vindt het wrang en onterecht dat DNB dergelijke druk op kleinere verzekeraars en pensioenfondsen uitoefent: "Hun beleggingsresultaten zijn vaak beter dan die van grotere fondsen. Dat komt mede omdat bij grotere pensioenfondsen dure adviseurs een fors deel van de beleggingswinst afromen. Ons meldpunt wil dergelijke misstanden gedocumenteerd aan de kaak stellen."
DNB beweegt zich volgens Lakeman de laatste jaren hoe langer hoe meer op het terrein van de AFM. De AFM houdt volgens de wet toezicht op het gedrag van banken, pensioenfondsen en verzekeraars, terwijl DNB zich in principe dient te beperken tot prudentieel toezicht (toezicht op de financiële gezondheid). De website www.meldpuntdnb.nl zal ook jurisprudentie over geschillen met DNB bevatten.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.