Ads Top

Banken laten samenleving zien hoe ze willen bankieren

De Nederlandse Vereniging van Banken presenteert onder de naam Toekomstgericht Bankieren een pakket waarin banken aangeven hoe zij dienstbaar en duurzaam willen bankieren. Met de introductie van een maatschappelijk statuut, vernieuwing van de Code Banken en de invoering van gedragsregels voor medewerkers laten banken zien waar zij voor staan en waarop zij aanspreekbaar zijn. Op die manier wil de sector een bijdrage leveren aan het vertrouwen dat de samenleving in banken stelt.
In de komende periode gaat de NVB met diverse belanghebbenden in gesprek over deze plannen. Een ieder wordt uitdrukkelijk uitgenodigd om feedback te geven op de plannen via www.toekomstgerichtbankieren.nl. Dat kan tot en met 9 mei 2014. De definitieve documenten zullen rond de zomer door de leden van de NVB worden vastgesteld.
Banken spelen als financier van consumenten en bedrijven een cruciale rol in het faciliteren van economische groei. Klanten van banken – en de samenleving als geheel – moeten daarom kunnen rekenen op stabiele, dienstbare en betrouwbare banken. In het maatschappelijk statuut laat de sector zien hoe zij haar rol in de samenleving ziet en volgens welke principes zij wil bankieren en wat klanten van banken mogen verwachten.
Vier jaar na de introductie wordt de Code Banken geactualiseerd omdat inmiddels veel principes uit de code zijn omgezet in wetgeving. De principes in de geactualiseerde Code benadrukken het belang van een beheerste en integere bedrijfsvoering van banken en werken dit belang uit in principes voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, adequaat risicomanagement, gedegen auditprocessen en een beheerst, evenwichtig en duurzaam beloningsbeleid.
Nederlandse banken vinden het belangrijk dat iedereen die werkzaam is in de Nederlandse bancaire sector zijn functie integer en zorgvuldig uitoefent. Daarom leggen alle medewerkers van de bank de bankierseed af. In gedragsregels, die zijn afgeleid van de eed of belofte is vastgelegd hoe bankiers zich gedragen bij het uitoefenen van hun functie. Voor het behandelen van klachten over het niet-naleven van de gedragsregels wordt in samenwerking met DSI een Tuchtreglement bancaire sector vastgesteld. Medewerkers van banken worden daarmee aanspreekbaar voor de samenleving als geheel.
De bancaire sector is bezig aan een ongekend veranderingsproces. Er is veel gebeurd om banken stabieler te maken, maar er is ook nog veel te doen. Er is tijd nodig om te zorgen dat een cultuur van dienstbaar en duurzaam bankieren wordt verinnerlijkt. Het statuut, de code en de gedragsregels vormen daarbij belangrijke instrumenten om dat in de sector, bij de bank én bij de medewerkers te realiseren.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.