Ads Top

Aegon en BPVH bereiken akkoord over vermogen Optas pensioenen

Aegon en de Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van de Vervoer- en Havenbedrijven (BPVH) hebben een akkoord bereikt over het beklemd vermogen van voormalig havenpensioenfonds Optas, sinds 2007 onderdeel van Aegon. Hiermee komt een eind aan een langdurig geschil tussen beide partijen.
Het akkoord voorziet erin dat Aegon en de Stichting BPVH gezamenlijk de rechter zullen verzoeken om opheffing van de beperkende voorwaarde die nu op een deel van het vermogen van Optas rust, het zogenoemde beklemd vermogen. Als de rechter hiermee akkoord gaat, ontstaat er financiële ruimte voor verbetering van de havenpensioenen.
Deze financiële ruimte bestaat onder meer uit een eenmalige betaling van Aegon aan de Stichting BPVH van 80 miljoen euro, een gunstig tarief voor pensioenpremies en een bijdrage van Aegon van maximaal 20 miljoen euro in de komende jaren ter compensatie van het verlies van pensioenopbouw als gevolg van mogelijke wetswijzigingen per 1 januari 2015.
Dit akkoord volgt op de regeling die de Stichting BPVH in 2010 sloot met de Stichting Optas, de voormalige eigenaar van pensioenverzekeraar Optas.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.