Ads Top

AFM positief over toekomstvisie NVB

Donderdag 10 april heeft de Nederlandse Vereniging van Banken haar toekomstvisie 'Toekomstgericht bankieren' gepubliceerd. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is positief over de plannen die de banken daarin ontvouwen voor de toekomst.
Het is voor het herstel van vertrouwen in de banken cruciaal op de lange termijn dat banken het belang van de klant consequent centraal stellen en dit streven verankeren in hun organisatie én cultuur. Een bankierseed voor alle medewerkers en het daaraan gekoppelde tuchrecht kan daar aan bijdragen en is een belangrijke stap in de cultuurverandering in de sector.
Klanten willen hun financiële instelling eerlijk zien handelen, waar dan ook, met wie dan ook en met wiens informatie dan ook. Ze willen voelen dat hun belang gediend wordt met eerlijke producten en diensten.
De AFM juicht het daarom ook toe dat de sector echt het gesprek aan wil gaan met de maatschappij en iedereen de gelegenheid wil geven om te reageren op haar toekomstplannen. De maatschappelijke rol die de banken nadrukkelijk op zich nemen en die tot uiting komt in het maatschappelijk statuut en de code banken is hierbij van wezenlijk belang. De rol die zij willen nemen in het vergroten van het kennisniveau van consumenten geeft aan dat de banken hun taak serieus nemen.
De AFM neemt de uitnodiging van de NVB om te reageren op de plannen van harte aan. Wij gaan graag met de banken in gesprek over de verdere ontwikkeling van de toekomstige richting van de sector.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.