Ads Top

Donatus Verzekeringen sluit 2013 positief af

Donatus Verzekeringen, de kerken- en monumenten-verzekeraar van Nederland, behaalde in 2013 een brutowinst van 7,5 miljoen euro (2012 12,3 miljoen). Donatus boekte in 2013 een goed operationeel resultaat, dat echter sterk negatief is beïnvloed door drie grote schades van elk ruim 1,5 miljoen. Het nettoresultaat kwam uit op 4,6 miljoen (2012 11,9 miljoen) vanwege de vorming van een voorziening van 3,5 miljoen, voortvloeiend uit een rechtszaak. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag over 2013 van deze gespecialiseerde verzekeraar.
In een commentaar zegt directievoorzitter Alphons van der Voorn: 'De Ledenraad heeft de premierestitutie bepaald op 35% (9,1 miljoen). Hiermee gaat het volledige nettoresultaat terug naar onze leden. Daarnaast onttrekken we Euro 4,6 miljoen aan het eigen vermogen. Donatus laat hiermee opnieuw zien een onderlinge verzekeraar zonder winstoogmerk te zijn, gericht op het belang van onze leden. Ondanks deze onttrekking blijft de solvabiliteit van Donatus sterk: 712% op basis van Solvency 1 grondslagen. In 2013 hebben we bij de grotere schades, waardoor meerdere leden tegenspoed ervoeren, onze toegevoegde waarde opnieuw kunnen bewijzen. Daarnaast zien we over 2013 een sterke groei (44%) in onze monumentenportefeuille en blijft het aantal verzekerde kerkgebouwen (4600) onverminderd hoog. We hebben zelfs 40 kerkgebouwen nieuw aan onze portefeuille toegevoegd.'

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.