Ads Top

Hypotheek in gevaar bij hennep in eigen huis

Politie, OM en de Nederlandse hypotheekverstrekkers, vertegenwoordigd door de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH), binden in de regio Zeeland-West-Brabant samen de strijd aan tegen hennepteelt in koopwoningen. Zij hebben daarom een convenant gesloten. Naast strafrechtelijke vervolging lopen huiseigenaren die hun woningen gebruiken voor hennepteelt hierdoor ook extra kans om hun hypotheek en woning kwijt te raken.
Het convenant maakt het voor de politie mogelijk om de financiële instellingen structureel te informeren over aangetroffen hennepplantages in door hen gefinancierde panden. Hypotheekverstrekkers accepteren deze misstanden niet en zullen de eigenaar tenminste verantwoordelijk stellen voor geleden schade.
Omdat hennepteelt regelmatig samengaat met hypotheekfraude is de informatie van de politie ook aanleiding om zelf onderzoek te doen. Als geconstateerd wordt dat er gefraudeerd is, wordt de lening in principe opgeëist, wordt er aangifte gedaan en volgt opname in het Incidentenwaarschuwingssysteem van de hypotheekverstrekkers. Met registratie in dit systeem kan voorkomen worden dat er opnieuw een lening wordt verstrekt aan fraudeurs.
Een aangifte van hypotheekfraude kan het strafrechtelijk dossier bovendien verzwaren, en de gegevens van hypotheekverstrekkers kunnen in het opsporingsonderzoek helpen bij het blootleggen van het criminele samenwerkingsverband.
Volgens Hans Vissers, politiechef van de regio Zeeland-West-Brabant, komt de samenwerking op een goed moment: ‘Wij treffen steeds vaker hennepkwekerijen aan in kooppanden. Waarschijnlijk komt dit door de strenge controle op wietteelt in huurpanden, maar ook omdat eigenaren hun moeilijk verkoopbare woningen uit wanhoop beschikbaar stellen voor het plaatsen van kwekerijen'. Wim Mijs, directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Bestuurder van de SFH is ook verheugd over de samenwerking: ‘Hypotheekverstrekkers hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen hun naam niet verbinden aan criminelen. Ik zie de bundeling van onze krachten als een belangrijke en logische stap in de bestrijding van hennepteelt én hypotheekfraude'. Vissers: ‘De georganiseerde hennepteelt kan niet alleen met de inzet van het strafrecht worden opgelost, daarvoor is de omvang van het probleem te groot. Daarom is het belangrijk om private partners ook in staat te stellen om een constructieve bijdrage te leveren aan de bestrijding ervan'.
In 2013 vonden in Zeeland-West-Brabant ruim 600 hennepruimingen plaats. Het betrof in 45% gevallen een koopwoning. Geschat wordt dat er zich in de provincie Brabant alleen al 5.500 à 6.800 wietkwekerijen bevinden, met een jaarlijkse productie van 343 ton droge wiet. Dat is goed voor een omzet van € 1 miljard. Veelal ontstaan als gevolg van hennepplantages woningbranden. De teelt wordt aangestuurd door de georganiseerde misdaad en is zeer verweven met andere ondermijnende vormen van criminaliteit, zoals witwassen en (hypotheek)fraude. Vissers: "Ik doe een oproep aan burgers om de mogelijke aanwezigheid van hennepkwekerijen al dan niet anoniem (0800-7000) bij de politie te melden. We moeten deze vorm van misdaad stevig aanpakken."
Bij hypotheekfraude  proberen criminelen onder  valse voorwendselen een hypotheek af te sluiten. In de meeste gevallen van hypotheekfraude is sprake van vervalsing van werkgeversverklaringen, jaaropgaven en loonstroken. Ook worden hypotheken voor panden aangevraagd voor eigen bewoning, terwijl de koper in werkelijkheid niet van plan is om er zelf te gaan wonen. Hypotheekfraude veroorzaakt veel financiële schade (tientallen miljoenen euro's per jaar) en gaat vaak samen met andere schadelijke criminaliteitsvormen, zoals hennepteelt, illegale verhuur en witwassen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.