Ads Top

Nederlandse belegger schudt crisis-angst van zich af


Nederlandse particuliere belegger ziet de toekomst weer zonnig in. Het aantal beleggers dat zich geen zorgen maakt over zijn beleggingsportefeuille is dit jaar sterk gestegen tot 77% en de bereidheid om risico te nemen is juist sterk toegenomen. Een op de vijf Nederlandse beleggers wil de komende maanden meer spaargeld naar de beurs brengen. Met name de aandelenmarkten van de Verenigde Staten en Europa blijken op dit moment populair onder beleggers. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek dat in opdracht van asset manager Schroders is uitgevoerd door TNS NIPO onder relatief vermogende beleggers.
Het optimisme over Europa en de Verenigde Staten staat in schril contrast met de angst die er bestaat over het risico dat beleggen in China en de opkomende markten op dit moment met zich meebrengt. China wordt door de grootste groep beleggers als meest risicovolle land gezien. Er zijn dan ook nauwelijks meer beleggers die het plan hebben om nieuw geld in China te beleggen. Opvallend is dat op de lange termijn het plaatje er heel anders uitziet. De Nederlandse belegger blijft namelijk overtuigd van de kracht van China: meer dan de helft ziet het land als de economische grootmacht van de toekomst (over 10 jaar).
De meest opvallende verandering in de mening van beleggers heeft zich voorgedaan in de visie op Europa. Waar in 2011 en 2012 Europa nog met stip te boek stond als regio met verreweg het grootste beleggingsrisico, is dit sentiment volledig omgeslagen. Beleggers zijn van plan om de komende maanden meer te beleggen in Europa en het percentage van het vermogen dat is belegd in Europa, is afgelopen tijd al gestegen van 16,5% tot 19%. Het lijkt erop dat ook naar de Verenigde Staten meer geld zal vloeien. De interesse voor de westerse aandelenmarkten steekt af tegen de desinteresse die er bestaat voor 'veilige' categorieën als (individuele) obligaties en vastgoed. De interesse daarvoor is sterk gedaald en met name obligaties zullen ook in de komende maanden last houden van het sentiment.
Meer algemeen is de Nederlandse belegger nadrukkelijk bezig met het vergroten van zijn internationale portefeuille ten koste van beleggingen in Nederlandse aandelen. Het percentage van het vermogen dat in Nederland is belegd, daalde van 52% (2011) naar 50% (2012) tot 46 op dit moment. Het lijkt er niet op dat deze trend snel zal veranderen, want slechts 23% van de beleggers heeft het plan om in het komend halfjaar meer op de Nederlandse beurs te beleggen.
De grote hoeveelheden geld die door de westerse centrale banken in het monetaire systeem zijn gepompt, hebben niet geleid tot een grote angst voor inflatie onder de Nederlandse belegger. Drie op de vier beleggers gaat uit van een inflatie die gelijk blijft of slechts licht zal stijgen. Een sterke stijging (tot een inflatie van 5% per jaar) wordt slechts door een op de twintig beleggers verwacht. Meer dan de helft (58%) van de beleggers heeft dan ook niets gedaan aan specifieke bescherming tegen inflatie. Een op de drie beleggers heeft belegd in aandelen(fondsen) die bescherming bieden.
"De donkere wolken die beleggers de afgelopen jaren plaagden, zijn helemaal verdwenen. Het optimisme is terug en de Nederlandse belegger wil weer risico nemen en rendement maken. Met name Europese aandelen zijn populair. Dat is een trend die we de afgelopen maanden al zagen en dat lijkt nog verder door te zetten. Het is mooi om te zien hoe onze jaarlijkse enquête het sentiment en de plannen van beleggers weet bloot te leggen."
Onder Nederlandse beleggers blijft beleggen in beleggingsfondsen onverminderd populair. Van alle mogelijkheden die Nederlanders hebben om in te beleggen, is de helft belegd in beleggingsfondsen terwijl de andere helft wordt belegd in de categorie individuele aandelen, obligaties, vastgoed en derivaten. Aandelenfondsen blijven het meest populair onder die beleggers. 88% van deze groep houdt aandelenfondsen aan, gevolgd door obligatiefondsen (55%) en vastgoedfondsen (21%). Het beleggen via fondsen is populair omdat beleggers het aspect van risicospreiding belangrijk vinden, zo blijkt uit de enquête. Dit wordt door meer dan de helft van de beleggers genoemd als grootste voordeel. Dat sluit weer aan bij de grotere onzekerheid onder beleggers en de neiging om risico's uit de weg te gaan. ETF's en trackers blijken nog maar bij 10% van de beleggers in portefeuille te zitten en van die groep is slechts 8% in afgelopen jaar meer gaan beleggen in deze categorie.
De Schroders Beleggingsbarometer is dit jaar voor het vierde jaar uitgevoerd door TNS Nipo onder een grote groep particuliere beleggers met een vrij belegbaar vermogen van meer dan Euro 50.000 die al dan niet gebruik maakt van een beleggingsadviseur. Doel van het onderzoek was meer inzicht krijgen in de voorkeuren en ideeën van Nederlandse belegger en zijn idee van risico en verwachtingen voor de toekomst. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.