Ads Top

Aftreden bestuursvoorzitter Rabobank 'principiële en belangrijke stap'

'Banken in Nederland willen aanspreekbaar zijn en daar hoort bij: verantwoordelijkheid nemen als dingen mis gaan. Het is daarom zeer te prijzen dat Piet Moerland als eindverantwoordelijke voor zijn bank een wat hij noemt ‘kristalhelder signaal’ heeft afgegeven.'
Dat zegt Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, als reactie op het per direct aftreden van Piet Moerland als voorzitter van de Raad van Bestuur van Rabobank naar aanleiding van de schikking in Libor- en Euriboronderzoeken. 'Dit is een principiële en belangrijke stap. Hij demonstreert daarmee zijn afkeer van het type gedrag en cultuur dat tot de Libor-zaak heeft geleid. Ik heb daar groot respect voor. Piet Moerland heeft zijn bank door moeilijke tijden geloodst en het kompas van zijn organisatie scherp gericht op wat leeft in de samenleving. Dat is een ambitie die de gezamenlijke Nederlandse banken met hem delen en willen voortzetten: aanspreekbaar bankieren.'
Piet Moerland verklaarde vandaag: 'Ik betreur oprecht dat een aantal medewerkers van Rabobank ontoelaatbaar gedrag heeft vertoond. Dit had nooit mogen gebeuren bij Rabobank. Het gedrag van deze personen en het taalgebruik dat sommige van deze personen in hun communicaties hebben gebruikt, heeft mij geschokt. Rabobank heeft alle begrip voor de verontwaardiging die dit oproept, zowel binnen onze organisatie als daarbuiten. Dergelijk gedrag is volledig in strijd met onze kernwaarden, waarvan integriteit de belangrijkste is. De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat mensen van de Rabobank vanuit deze waarden opereren. Daarom heb ik vandaag besloten om uit principe en met onmiddellijke ingang terug te treden als voorzitter van de Raad van Bestuur.'
'Gedurende de periode waarin het ontoelaatbare gedrag heeft plaatsgevonden, heeft Rabobank de risico’s van de Libor- en Euriborinzendingsprocedures onvoldoende onderkend en daarover betuigen we spijt. Hoewel dit een tekortkoming was waarvan in de gehele financiële sector sprake was, is dit geenszins een excuus voor het ontoelaatbare gedrag van enkele medewerkers van Rabobank. Rabobank heeft inmiddels krachtige interne systemen en controlemechanismen geïmplementeerd ten behoeve van de inzendingsprocedures voor rentemaatstaven. We hebben ook een reeks maatregelen genomen om onze kernwaarden en coöperatieve bedrijfscultuur dieper te verankeren en de risico’s terug te dringen en het toezicht door compliance te verbeteren. We hebben strenge disciplinaire maatregelen genomen tegen medewerkers die rechtstreeks betrokken waren bij de onaanvaardbare gedragingen of daarvoor anderszins verantwoordelijk waren.'

NRC: Bestuursvoorzitter Piet Moerland vertrekt bij Rabobank vanwege Libor.
Volkskrant: DNB: meer maatregelen tegen Rabo mogelijk.
Z24: Jeroen de Boer: blamage Rabobank maakt val Nederlandse grootbanken compleet.
BNR: Rabo: schikking ten koste van winst 2013.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.