Ads Top

'Dienstverlening derivaten al sterk verbeterd'

Banken gaan door met het verbeteren van hun dienstverlening aan professionele partijen in het MKB en de semi publieke sector rond rentederivaten. De informatievoorziening over derivaten aan professionele en niet professionele klanten is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dat is belangrijk omdat derivaten een nuttig instrument kunnen zijn om daadwerkelijk gelopen rente of valuta risico’s af te dekken. Daarbij moet bedacht worden dat professionele klanten de kennis in huis moeten hebben of halen om de rol van het rentederivaat in hun financiering te begrijpen. Uiteraard willen banken ook hun professionele klanten hier graag bij helpen.
Uit een verkennend onderzoek van de AFM naar de dienstverlening van banken blijkt dat er met name op het gebied van de informatievoorziening verbeteringen mogelijk zijn. Zo concludeert de AFM op basis van een steekproef dat het voor klanten niet altijd duidelijk is dat banken bij zogenoemde execution only dienstverlening geen advies geven.
Wanneer banken dezelfde klant wel adviseren over andere bancaire producten kan dat tot verwarring leiden. Ook is voor klanten niet altijd helder dat de eigen verantwoordelijkheid bij de aankoop van een rentederivaat verder gaat als zij op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft), o.a. door de omvang van het bedrijf, als professionele partij worden gekwalificeerd. De banken wachten het vervolgonderzoek met belangstelling af en zullen de toezichthouder waar nodig van advies en informatie voorzien

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.