Ads Top

Premie aanvullende verzekering bron van ergernis

Met de decembermaand in het vooruitzicht, laten verzekeraars steeds meer los over hun nieuwe premies voor het komende jaar. De focus ligt hierbij voornamelijk op de basispremie, maar de kans is groot dat juist de aanvullende verzekeringen een beslissende factor gaan spelen bij eventuele overstappers. Dit blijkt uit resultaten van Het Nationale Zorgonderzoek dat onlangs door het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) en Keuze.nl werd gehouden, waar 2492 Nederlanders aan deelnamen.
Verzekerden zijn het minst te spreken over de hoogte van de premie van hun aanvullende verzekeringen. Ruim 25 procent van de ondervraagden zegt ontevreden te zijn over de premies, terwijl 7 procent aangeeft zeer ontevreden te zijn.
Volgens Roeland Werring van Keuze.nl hebben verzekerden ook wel wat te klagen want hoewel de basispremies vorig jaar licht daalden, zijn de premies van de aanvullende verzekeringen fors gestegen. Afgelopen jaar vond er bij 13 van de 21 onderzochte verzekeraars een stijging bij de aanvullende premies plaats van 1,5 tot 11 procent. Afgaande op de eerste cijfers lijkt deze trend zich dit jaar te herhalen. Bij DSW bleef de premie voor de aanvullende premie weliswaar gelijk maar deze was vorig jaar al met 2,5 procent verhoogd. Achmea verhoogt de aanvullende premies voor Agis met maar liefst 5 procent en voor Zilveren Kruis worden de aanvullende verzekeringen 2 procent duurder.
Vooral mensen in de leeftijdsgroep van 46 tot 55 jaar geven aan te kampen met hoge aanvullende premies. Ruim 45 procent geeft in het onderzoek aan ontevreden tot zeer ontevreden te zijn. Vrouwen in deze groep blijken een stuk minder content te zijn dan mannen, met ruim 75 tegenover 25 procent.
Deze onvrede uit zich ook in de steeds groter wordende groep mensen die enkel een basisverzekering afsluit. Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat zo'n 13 procent alleen een basisverzekering heeft. Volgens Cijfers van Het Nederlandse Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) was dit vorig jaar nog 11 procent en in 2006 zelfs 6 procent.
Ondanks het feit dat mensen tussen de 46 en 55 jaar het meest ontevreden zijn over hun aanvullende verzekeringen, is 77 procent van deze groep de afgelopen zeven jaar niet overgestapt van zorgverzekeraar. De steeds groter wordende verschillen in de samenstelling en prijzen van aanvullende verzekeringen zouden dit jaar echter kunnen resulteren in een toename van mensen die hun aanvullende pakketten vergelijken. Simon den Hollander van Z.I.C. stelt dan ook dat het dit jaar meer dan ooit kan lonen om over te stappen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.