Ads Top

Bedrijfskredieten nemen af

Al geruime tijd neemt de groei van de bedrijfskredietverlening van Nederlandse banken af. In september was de portefeuille met kredieten aan het Nederlandse bedrijfsleven kleiner dan in augustus. Nederlandse banken hadden in september per saldo bijna EUR 6 miljard minder bedrijfskredieten uitstaan dan in augustus. Ten opzichte van september 2012 daalde het uitstaande bedrijfskrediet met 1,3 procent.
De afname van de bedrijfskredieten kent meerdere oorzaken. Enerzijds is geruime tijd een dalende vraag naar bedrijfskredieten zichtbaar. Door het ongunstige economische klimaat investeren bedrijven minder, waardoor minder vraag naar nieuw krediet ontstaat, en bedrijven per saldo meer krediet aflossen dan nieuw afsluiten. Anderzijds hebben banken de voorwaarden waaronder nieuwe kredieten worden verstrekt, aangescherpt. Banken schatten de risico’s van bedrijfskredietverlening onder de huidige economische omstandigheden hoger in. 
Over de periode oktober 2012 t/m september 2013 is de bedrijfskredietverlening met ruim EUR 4 miljard afgenomen. De grootste dalingen van de bedrijfskredieten concentreerden zich in de meest recente maanden, september en augustus. In september daalde de portefeuille met bijna EUR 6 miljard, in augustus met ruim EUR 4 miljard. De kredieten aan het Nederlandse bedrijfsleven bedroegen eind september EUR 345 miljard, waarvan het overgrote deel een oorspronkelijke looptijd van minder dan 1 jaar heeft. 
Ook de afname van de bedrijfskredietverlening concentreert zich met name op de korte looptijden, waarbij ook cash pooling een rol van betekenis speelt. Bij cash pooling komen bank en klant overeen dat verschillende rekeningen-courant (met negatieve en positieve saldi) met elkaar verrekend mogen worden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.