Ads Top

Bedrijfskredieten nemen af

Al geruime tijd neemt de groei van de bedrijfskredietverlening van Nederlandse banken af. In september was de portefeuille met kredieten aan het Nederlandse bedrijfsleven kleiner dan in augustus. Nederlandse banken hadden in september per saldo bijna EUR 6 miljard minder bedrijfskredieten uitstaan dan in augustus. Ten opzichte van september 2012 daalde het uitstaande bedrijfskrediet met 1,3 procent.
De afname van de bedrijfskredieten kent meerdere oorzaken. Enerzijds is geruime tijd een dalende vraag naar bedrijfskredieten zichtbaar. Door het ongunstige economische klimaat investeren bedrijven minder, waardoor minder vraag naar nieuw krediet ontstaat, en bedrijven per saldo meer krediet aflossen dan nieuw afsluiten. Anderzijds hebben banken de voorwaarden waaronder nieuwe kredieten worden verstrekt, aangescherpt. Banken schatten de risico’s van bedrijfskredietverlening onder de huidige economische omstandigheden hoger in. 
Over de periode oktober 2012 t/m september 2013 is de bedrijfskredietverlening met ruim EUR 4 miljard afgenomen. De grootste dalingen van de bedrijfskredieten concentreerden zich in de meest recente maanden, september en augustus. In september daalde de portefeuille met bijna EUR 6 miljard, in augustus met ruim EUR 4 miljard. De kredieten aan het Nederlandse bedrijfsleven bedroegen eind september EUR 345 miljard, waarvan het overgrote deel een oorspronkelijke looptijd van minder dan 1 jaar heeft. 
Ook de afname van de bedrijfskredietverlening concentreert zich met name op de korte looptijden, waarbij ook cash pooling een rol van betekenis speelt. Bij cash pooling komen bank en klant overeen dat verschillende rekeningen-courant (met negatieve en positieve saldi) met elkaar verrekend mogen worden.

1 opmerking:

 1. Er is veel privaat kapitaal vernietigd, de economie ploft in en zonder nieuwe investeringen wordt het steeds grimmiger. De banken zelf hebben dan ook geen keus meer: ze moeten steeds minder uitlenen tot eventueel helemaal stoppen met krediet uitgeven. Dit is een vicieuze cirkel die de banken blijkbaar al door hebben: alle leningen lopen nu gevaar.

  = = =

  We hebben geen "geldsysteem", de fysieke economie wordt uitgebuit door een SCHULDENFABRIEK.

  Uit het niets wordt geld geschapen en tegelijkertijd ook uit het niets verschijnt er een schuldenberg groter dan de geldmassa. Daarom hebben we immers meer schulden dan geld in dit "systeem". Zolang dit geldsysteem (lees bedrog) aanblijft zullen de schulden steeds groter worden ten opzichte van het beschikbare geld.

  Er zijn nu al 5 jaar sinds de cash crunch begon en sindsdien zijn de banken structureel minder kredieten aan het geven. Alles wat wij geld noemen is de hoofdsom van een lening. Rente en commissies hebben geen dekking in het huidige geldsysteem. De bankiers wisten voor enkele eeuwen deze fundamentele tekortkoming van het geldsysteem te verhullen door telkens grotere kredieten te verstrekken. Zo heeft het positieve verschil tussen de opgetelde latere en eerdere kredieten de liquiditeit geschapen om de rente en commissies op de eerdere kredieten te dekken.

  Sinds september 2008, onder de mom "banken herkapitaliseren", zijn de kredieten structureel aan het afnemen. Dit resulteert in een economie breed tekort aan liquiditeiten om hoofdsommen, rente en commissies te vergoeden.

  Afgezien van hypotheken, de meeste kredieten hebben een gemiddelde duur van 5 jaar. We zijn nu aan het einde van een 5 jaar gemiddelde krediet cyclus en sinds september 2008 zijn er niet genoeg kredieten verstrekt om de oude - in aflossing zijnde - kredieten te vervangen. De fysieke economie wordt zo bewust verstikt door een tekort aan liquiditeit. Op dit moment doet zich voor een ongekend grote golf onaflosbare kredieten (lees faillissementen).

  Een zeer vervelend bijkomend effect van de liquiditeitstekorten is een abrupte daling van de omzetsnelheid: men stelt elke aankoop zo lang mogelijk uit dankzij de onzekerheid. De onverwachte daling van de omzetsnelheid verergert de problemen die primair zijn ontstaan door de verminderde kredietverlening. Dit creëert een desastreuze, onbeheersbare dynamiek van de krimp.

  = = =

  Het artikel bij deze topic bevestigt het doorzetten van de trend die begonnen is in 2008: de economie heeft steeds minder liquiditeit, terwijl de aflossing- en rente verplichtingen blijven knagen aan het resterende geld. Gevolg is een abrupte krimp op komst, alle leningen lopen gevaar voor het falen. Een kredietafname van 6 miljard in een maand op een NL kredietportefeuille van 345 miljard is een behoorlijke klap. Op jaarbasis zou deze geldkrimp 20% bedragen van alle kredieten in NL. Niet zo gek dat de banken geen nieuwe leningen willen/durven riskeren. Het huis stort in en iedereen rent naar buiten.

  BeantwoordenVerwijderen

Mogelijk gemaakt door Blogger.