Ads Top

'Betalen met pin beter voor veiligheid'

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie levert tijdens de Week van de Veiligheid - van 7 tot en met 12 oktober - zijn portemonnee in bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Door niet langer met cash te betalen en uitsluitend gebruik te maken van zijn pinpas, vraagt de minister aandacht voor de onnodige hoeveelheid contant geld in winkels, horecagelegenheden en tankstations.  Opstelten roept het winkelend publiek op om te pinnen in plaats van contant te betalen. “Pinnen is veel veiliger voor burgers, kassamedewerkers en ondernemers”.
Opstelten neemt het stokje over van twintig burgemeesters Nederland, die hun munten en biljetten de afgelopen maanden voor een week hebben ingeleverd. “Ik sluit mij in de Week van de Veiligheid graag bij hen aan. In deze week willen we iedereen bewust maken van zijn eigen rol en verantwoordelijkheden als het gaat om veiligheid. De ervaring leert dat in de donkere wintermaanden de criminaliteit en de kans op overvallen stijgt. Door meer te pinnen neemt het gebruik van contant geld verder af, waardoor de veiligheid voor iedereen toeneemt”, aldus de minister van Veiligheid en Justitie.
De burgemeesters zetten een volgende stap en roepen hun collega’s in B&W, raadsleden en ambtenaren op om zaterdag 12 oktober uitsluitend met de betaalpas op pad gaan. Zaterdag is de belangrijkste aankoopdag. De helft van alle zaterdagaankopen wordt nog cash betaald. “Zaterdag zonder contantenis een mooi slotakkoord van de Week van de Veiligheid”, aldus Opstelten. Ook de Nederlandse Vereniging van Banken heeft haar leden opgeroepen 12 oktober hun contante geld thuis te laten en alleen met hun pinpas te betalen.
Van degenen die in het bezit van een pinpas (kunnen) zijn, betalen de jongsten (12- 15 jaar) en oudsten (65+) hier het minst mee (resp. 33% en 40%). Bij de jongeren omdat zij hun inkomsten veelal contant ontvangen. Ouderen betalen vaker contant uit gewoonte. Hierbij valt wel op dat de ouderen van nu al twee keer zo vaak met pin betalen als de 65-plussers van 10 jaar geleden (40% vs. 19%). De 16- tot 35-jarigen pinnen verhoudingsgewijs het meest (54%).
De Zaterdag zonder contanten is onderdeel van de landelijke campagne Pinnen, ja graag, die de sterke voorkeur van ondernemers en banken voor betalingen met pin, ook bij kleine bedragen, onderstreept. Allereerst ter bevordering van de veiligheid, minder contant geld maakt winkeliers minder aantrekkelijk als doelwit voor overvallen. Maar ook vanwege de snelheid en het gemak van pintransacties. Voor ondernemers is het bovendien goedkoper als klanten kiezen voor pinnen. De nieuwe pincampagne is een initiatief van Betaalvereniging Nederland, de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen, banken, koepelorganisaties, Maestro en VPAY.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.