Ads Top

Dekking toch belangrijker dan besparing?

De vergelijkingssite in zorgverzekeringen www.Kiesgoed.nl heeft onderzoek gedaan bij verzekerden die per 01-01-2013 zijn overgestapt. Het blijkt dat veel mensen in 2013 niet alleen zijn geswitcht van verzekeraar, maar dat zij ook hun dekking tegen het licht hebben gehouden. Zo zijn de aanvullende zorgverzekering en tandartsverzekering in veel gevallen verlaagd of zelfs geheel geannuleerd. Ook hebben veel verzekerden ervoor gekozen het vrijwillige eigen risico te verhogen. Al deze maatregelen zijn genomen om premie te besparen. 
Uiteraard komt deze ontwikkeling door de crisis, versterkt door onder andere de aandacht die in het consumentenprogramma Radar is besteed aan mogelijkheden om op de zorgverzekeringspremie te besparen.
Nu de eerste premie voor 2014 bekend is gemaakt, is www.kiesgoed.nl nieuwsgierig in welke mate verzekerden komend jaar willen overstappen. Ook is de vergelijkingssite benieuwd of  degenen die vorig jaar premiebesparende maatregelen hebben genomen nog steeds achter die keuze staan of achteraf spijt daarvan hebben. Uit het onderzoek dat www.kiesgoed.nl heeft uitgevoerd, komt naar voren dat 8,7% van de respondenten vorig jaar het eigen risico vrijwillig heeft verhoogd. Slechts 16% van deze personen heeft met de kennis van nu spijt van deze keuze. Daarentegen heeft 11,4% de aanvullende zorgverzekering en/of tandverzekering “gedowngrade” of zelfs geheel beëindigd. 43% gaat dit per 01-01-2014 weer corrigeren en lijkt bij nader inzien dus een ondoordachte of overhaaste keuze te hebben gemaakt.
Verder komt uit het onderzoek door www.kiesgoed.nl naar voren dat ruim 50% van de verzekerden aangeeft zich komend jaar goed te gaan oriënteren. 4,3% stapt in ieder geval over. De meest gehoorde redenen om zich te oriënteren zijn: een lagere premie (25%), nu geen goede voorwaarden (17%), jaarlijkse controle (10%) en op zoek naar een specifieke dekking/product (10%). Van degenen die zich niet gaan oriënteren per 01-01-2014 geeft 74% aan hun aanvullende zorg en/of tandverzekering niet te verlagen.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.