Ads Top

Aanscherping toezicht op levensverzekeraars

Het toezicht op grote en middelgrote aanbieders van levensverzekeringen wordt aangescherpt door invoering van een nieuw, risicogewogen solvabiliteitscriterium. Hiermee wordt getoetst hoe de financiële positie van een verzekeraar eruit zou zien na bijvoorbeeld een eventuele aandelen-, vastgoed-, of renteschok. De nieuwe regeling, die op 1 januari 2014 van kracht moet worden, staat de komende vijf weken open voor consultatie.
Het theoretisch solvabiliteitscriterium (TSC), zoals de regeling officieel wordt aangeduid, stelt de Nederlandsche Bank (DNB) beter dan voorheen in staat om effectief toezicht te houden en tijdig en meer risicogeoriënteerd te interveniëren indien dat nodig is. Aan de hand van het TSC wordt mede bepaald of een levensverzekeraar een verklaring van geen bezwaar nodig heeft voordat hij dividend mag uitkeren. De solvabiliteitseisen zelf blijven onveranderd.
Minister van Financiën Dijsselbloem heeft in samenspraak met DNB besloten tot deze aanscherping van het toezicht op aanbieders van levensverzekeringen. Nederland anticipeert hiermee op de nieuwe Europese Solvency II-richtlijn, waarvan de invoering vertraagd is.
De algemene maatregel van bestuur (AMvB) die het TSC introduceert, is reeds in de zomer opgesteld en geconsulteerd en zal eind dit jaar worden gepubliceerd in het Staatsblad. Ter consultatie wordt nu de bijbehorende ministeriële regeling voorgelegd. In deze regeling is uitgewerkt hoe de levensverzekeraar het theoretisch solvabiliteitscriterium uitrekent. De consultatietermijn van de conceptministeriële regeling loopt tot 21 november 2013. Inwerkingtreding van de regeling staat gepland voor 1 januari 2014.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.