Ads Top

Crowdfunding kan bijdragen aan herstel vertrouwen in economie

Inmiddels is de helft van de Nederlanders bekend met crowdfunding als nieuwe vorm van financiering. Daarbij wordt financiering via de crowd als een goed alternatief gezien voor de lening bij de bank. Dit blijkt uit onderzoek dat bureau Motivaction en crowdfunding adviesbureau Douw&Koren uitvoerden onder ruim 1100 Nederlanders. Als voornaamste aantrekkelijke aspecten van crowdfunding noemen Nederlanders die het begrip kennen het minder afhankelijk zijn van banken, het direct betrokken kunnen raken bij interessante ondernemingen en projecten en het direct en laagdrempelig kunnen investeren.
Crowdfunding is een vorm van online financiering met als typerend kenmerk dat de financiering wordt opgehaald bij de crowd: een grote groep individuen die per persoon relatief kleine bedragen investeren, lenen of doneren om zo in de financiering te kunnen voorzien van een onderneming of project. Crowdfunding liet de afgelopen jaren een exponentiële groei zien; in de eerste helft van 2013 werd 13 miljoen euro middels crowdfunding gefinancierd.
Uit het onderzoek blijkt dat inmiddels de helft van de Nederlanders wel eens heeft gehoord van crowdfunding. Gijsbert Koren van adviesbureau Douw&Koren: “Dat is natuurlijk bijzonder voor een financieringsinstrument dat pas sinds vorig jaar op enige schaal MKB’ers van financiering voorziet. Tegelijkertijd geeft het ook de potentie voor groei weer: crowdfunding is nog steeds in opmars.”
Bij de groep die bekend is met crowdfunding valt op hoezeer crowdfunding wordt gezien als positieve ontwikkeling in het licht van de huidige economie: 57% van hen beschouwt crowdfunding als goed alternatief voor leningen bij de bank (11% is het hiermee oneens), 46% meent dat crowdfunding bijdraagt aan het herstel van vertrouwen in de economie (10% oneens) en 45% is van mening dat de overheid crowdfunding moet stimuleren (17% oneens).
“Het positieve beeld onder burgers ten aanzien van crowdfunding past bij de trend dat Nederlanders veel positiever staan ten opzichte van initiatieven uit de samenleving zelf in vergelijking met bestaande, vaak bureaucratische en hiërarchische georganiseerde oplossingen” aldus Martijn Lampert van Motivaction. Simon Douw van Douw&Koren: “Crowdfunding staat veel dichter bij de mensen zelf: het laat burgers zien dat je met elkaar een heel eind kunt komen. Dat betekent overigens niet dat crowdfunding welbeschouwd de banken gaat vervangen; die twee vormen van financiering vullen elkaar goed aan. Het wijst wel op de affiniteit van burgers om zelf aan de slag te gaan, in plaats van te wachten tot ons financiële systeem weer op orde is.”
Ook beschouwt het onderzoek verschillen in perceptie ten aanzien van crowdfunding tussen de verschillende segmenten in de bevolking. Martijn Lampert van Motivaction: “Crowdfunding als nieuwe vorm van financieren heeft sympathie van de voorhoede in de bevolking. Crowdfunding wordt door deze groep beschouwd als een welkome vernieuwing in een gebrekkig functionerend financieel systeem.”
Het onderzoek brengt ook in kaart wat  Nederlanders weerhoudt om mee te doen aan  crowdfunding. Met name de indruk dat zij over onvoldoende financiële ruimte beschikken om te kunnen investeren weerhoudt hen van deelname, alsmede het zich nog niet voldoende hebben verdiept in de materie en nog geen interessante projecten gevonden hebben. “Dat verraste ons,” aldus Simon Douw van Douw&Koren, “omdat deze drempels, althans gedeeltelijk, overkomelijk lijken: wat veel mensen blijkbaar niet weten is dat je vaak al vanaf € 10,- mee kunt doen, dus je hoeft bepaald geen grote portemonnee te hebben. Daarnaast lijkt het zaak dat de breedte van crowdfunding zichtbaar wordt: duurzame ondernemingen, horeca, MKB’ers, et cetera.”

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.