Ads Top

Aegon rondt inkoop aandelen af

Aegon heeft de op 17 september aangekondigde inkoop van eigen aandelen afgerond. Met de inkoop wordt het verwateringseffect tegengegaan van het in aandelen uitbetaalde interimdividend 2013.
In de periode van 17 september 2013 tot en met 14 oktober 2013 zijn in het kader van het aandeleninkoopprogramma 19.047.358 gewone aandelen teruggekocht voor een gemiddelde prijs van EUR 5,6233 per aandeel.
Op de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 21 mei 2014 zal Aegon aandeelhouders toestemming vragen om in te stemmen met intrekking van alle aandelen die in het kader van dit programma zijn ingekocht.
De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.