Ads Top

Meer aandacht voor data en digitalisering in vernieuwd convenant AFM en DNB

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben een vernieuwd samenwerkingsconvenant getekend. De twee toezichthouders leggen daarin afspraken vast over hoe zij samenwerken, onder andere rondom data-uitvragen en digitaal onderzoek. Het herziene convenant reikt bovendien verder dan toezichttaken. Zo zijn ook afspraken bekrachtigd op het gebied van bedrijfsvoering, digitalisering en personeelszaken.

De vorige versie van het convenant komt uit 2016. Sindsdien is veel van de bestaande regelgeving aangepast en zijn belangrijke nieuwe wetten en EU-verordeningen in werking getreden. Hierdoor hebben de toezichthouders er in de tussentijd verschillende wettelijke taken bijgekregen, zoals de resolutietaak van DNB. Aangezien het convenant afspraken bevat over samenwerking tussen DNB en AFM bij de uitvoering van wet- en regelgeving was actualisatie nodig. De in opdracht van het ministerie van Financiën uitgevoerde periodieke zbo-evaluatie benadrukte bovendien nog eens het belang van de goede samenwerking tussen de AFM en DNB.

De AFM en DNB willen de kans op onnodige belasting van financiële ondernemingen zoveel mogelijk minimaliseren. Daarom checken de toezichthouders voorafgaand aan een data-uitvraag aan de sector al bij elkaar of de informatie al beschikbaar is en gedeeld kan worden. Deze afspraak wordt nu bekrachtigd. De AFM en DNB moeten elkaar proactief informeren over voorgenomen data-uitvragen die het domein van de ander kunnen raken, deze waar relevant met elkaar afstemmen en waar mogelijk samenvoegen tot een gezamenlijke data-uitvraag. In de nieuwe afspraak wordt daarbij ook de naleving van privacyregelgeving expliciet benoemd.

Digitalisering in de samenleving in het algemeen en de financiële sector in het bijzonder maakt gedegen digitaal onderzoek steeds belangrijker. De teams die binnen de AFM en DNB verantwoordelijk zijn voor digitaal onderzoek bundelen daarom hun krachten. Dankzij de samenwerking vindt een kruisbestuiving plaats waardoor de toezichthouders meer expertise en capaciteit ontwikkelen dan zij zelfstandig hebben. Dit maakt toezicht effectiever.

De samenwerking tussen de AFM en DNB reikt verder dan alleen toezichttaken. Door nieuwe afspraken in het herziene convenant wordt bredere samenwerking in de toekomst makkelijker gemaakt. Bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsvoering, zoals postafhandeling en crisismanagement en digitalisering. Ook wordt gekeken naar personeelszaken, zoals onderlinge detachering. Daarnaast staat de samenwerking op het terrein van resolutie, het op een gecontroleerde manier afwikkelen van een financiële onderneming die omvalt of dreigt om te vallen, nu helder benoemd in het convenant.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.