Ads Top

Kifid: uitvoering orders beleggingsrekening en informatie schieten tekort

Broker DEGIRO heeft de orders van een consument met een execution only-beleggingsrekening niet uitgevoerd zoals overeengekomen. Daar komt bij dat de broker over de wijze waarop de orders zijn uitgevoerd langdurig heeft gezwegen, daarover onjuiste informatie heeft gegeven en de consument heeft willen misleiden over de werkelijke gang van zaken.

DEGIRO moet aan de consument vergoeden de schade als gevolg van het onjuist uitvoeren van de orders, de redelijke kosten die de consument heeft moeten maken om de waarheid boven tafel te krijgen en de kosten voor de beroepsprocedure bij Kifid.

De consument heeft een execution only-beleggingsrekening bij DEGIRO. Gebruikelijk is dat de orders van de consument ‘direct to market’ op Euronext worden geplaatst. Begin april 2020 informeert de broker haar klanten, waaronder deze consument, per e-mail over wijzigingen in het order- en uitvoeringsbeleid. De consument beklaagt zich in september 2020 over hoe de broker zijn orders uitvoert. Zonder hem te informeren zijn zijn orders via de smart order router van Morgan Stanley geplaatst in plaats van direct to market op Euronext en daarmee is een slechter resultaat bereikt, aldus de consument. De broker is van mening dat in de e-mail en via de website transparant en uitgebreid aan haar klanten is gecommuniceerd over het gewijzigde order- en uitvoeringsbeleid. Met uitvoering van de orders via de ‘smart order router’ is per saldo ook geen slechter resultaat behaald dan wanneer de orders via ‘direct to market’ zouden zijn geplaatst, aldus de broker.

Volgens de overeenkomst mocht de consument redelijkerwijs verwachten dat de broker zijn orders ‘direct to market’ op Euronext zou plaatsen. De Commissie van Beroep constateert dat de orders van deze consument vanaf februari 2020 via de ‘smart order router’ van Morgan Stanleyanders zijn uitgevoerd. De orders zijn dus anders uitgevoerd dan overeengekomen. De broker is tekortgeschoten in zijn verplichting tegenover de consument en moet de schade als gevolg hiervan, in totaal 7.500 euro, vergoeden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.