Ads Top

Banken: Nog veel onduidelijk over digitale euro

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil meer duidelijkheid over het ontwerp en de impact van de digitale euro. Ook over de rol van banken bij de distributie bij mogelijke introductie van de digitale euro is veel nog niet helder.

Het wetsvoorstel dat de introductie van een publieke digitale euro mogelijk maakt en dat de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd, laat nog veel vragen onbeantwoord. De aspecten waarover de NVB meer duidelijkheid wil, zijn de kosten voor burgers en bedrijven, de impact van de digitale euro op de privacy van de gebruikers en de gevolgen voor de financiële stabiliteit.

De NVB is voorstander van innovatie en verbetering van de Europese betaalinfrastructuur. De vraag blijft echter hoe de digitale euro aan de gestelde beleidsdoelen bijdraagt, zoals de Europese strategische autonomie en het creëren van meer stabiliteit in het monetaire landschap.

De NVB wil dat er aan de hand van het huidige wetsvoorstel een breed maatschappelijke debat tot stand komt. Uiteindelijk is het een politiek besluit of de introductie van de digitale euro wenselijk is, waarna de Europese Centrale Bank definitief besluit of en wanneer deze wordt ingevoerd. Naast het publieke debat over de voor- en nadelen van de digitale euro zou het Eurosysteem in een volgende fase meer moeten samenwerken met marktpartijen.

De digitale euro moet een aanvulling zijn op het bestaande efficiënte Nederlandse betalingsverkeer en meerwaarde hebben voor consumenten en bedrijven. De Nederlandse banken pleiten daarom voor een digitale euro die zoveel mogelijk lijkt op contant geld, bijvoorbeeld door de mogelijkheid om offline van persoon naar persoon te kunnen betalen. Die ruimte lijkt het wetsvoorstel te bieden, al is nog onduidelijk tot welk bedrag.

De NVB ziet de introductie van de digitale euro als een fundamentele verandering van het huidige geldstelsel. De komende tijd zal goed in kaart moeten worden gebracht wat de gevolgen zijn van het ontwerp van de munt voor de kosten die deelnemers aan het betalingsverkeer moeten gaan maken, en ook voor de financiële stabiliteit. Daarom wil de NVB meer onderzoek naar de mogelijkheden en de effecten van de digitale euro voor er wordt besloten om deze te introduceren. Bij een eventuele introductie vindt de NVB dat deze voorzichtig en met kleine hoeveelheden waarde moet plaatsvinden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.