Ads Top

ING en EIB verstrekken 600 miljoen nieuwe leningen aan MKB- en middelgrote ondernemingen

ING en de Europese Investeringsbank hebben hun langlopende samenwerking geïntensiveerd door ruim 600 miljoen euro beschikbaar te stellen voor nieuwe leningen en leases aan MKB- en middelgrote ondernemingen in Nederland, België en Luxemburg. De helft van dit bedrag gaat naar zakelijke klanten van ING in Nederland en de andere helft naar zakelijke klanten van ING in België en Luxemburg.

In het kader van deze achtste transactie sinds 2009 leent de EIB € 300 miljoen aan ING, die een gelijk bedrag inlegt, zodat er in totaal 600 miljoen aan nieuwe leningen en leases kan worden verstrekt aan ondernemers voor duurzame investeringen. Door de lening van de EIB aan ING kan ING leningen en leases verstrekken tegen een lager rentetarief.

Via de zeven eerdere programma’s sinds 2009 hebben in totaal circa 3.000 ondernemingen financiering tegen aantrekkelijke voorwaarden ontvangen voor een totaalbedrag van € 1,85 miljard.

De aanvragen voor een lening of lease moeten voldoen aan de gebruikelijke kredietvoorwaarden van ING. Daarnaast wordt getoetst of de financiering daadwerkelijk wordt aangewend voor een investering die bijdraagt aan verbetering van klimaat en milieu. Hiervoor zijn voorwaarden vastgelegd in de overeenkomst tussen de EIB en ING die aansluiten bij de EU Taxonomie. Leningen en leases zijn beschikbaar voor bedrijven met maximaal 3.000 werknemers. De totale investering mag niet groter zijn dan € 25 miljoen en het leenbedrag is maximaal € 10 miljoen euro. De uiteindelijke goedkeuring van de lening of lease berust bij ING.

Uit een onderzoek van ING bleek eerder dit jaar dat Nederlandse bedrijven willen versnellen op verduurzaming. Wij willen hen daar als bank graag in stimuleren door dit te financieren. De aanzienlijke rentekorting helpt daar natuurlijk bij.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.