Ads Top

FATF beoordeelt Nederland positief in evaluatie aanpak witwassen

Nederland scoort goed in een internationale evaluatie van de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Tegelijkertijd zijn er verschillende punten waarop Nederland verbeteringen kan doorvoeren. Dat blijkt uit een rapport van de Financial Action Task Force (FATF) dat vandaag is gepubliceerd.

Nederland heeft volgens de FATF de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt in zijn aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. De Financiële taskforce betitelt de Nederlandse aanpak van witwassen als een robuust systeem en beschouwt de binnenlandse samenwerking en coördinatie op zowel beleids- als operationeel niveau als kernkwaliteiten.

In de samenwerking met private partijen en de non-profit sector loopt Nederland voorop. Ook de internationale samenwerking en het intensieve en innovatieve gebruik van data en financiële inlichtingen in strafrechtelijke onderzoeken zijn positieve punten.

De FATF constateert dat Nederland prioriteit geeft aan de strafrechtelijke aanpak van witwassen en het afpakken van crimineel vermogen en dat dit tot steeds betere resultaten leidt.

Tegelijkertijd constateert de FATF dat Nederland zich nog meer moet inzetten om te voorkomen dat rechtspersonen worden misbruikt voor criminele doeleinden. Zeker bij complexe internationale structuren moeten instellingen aangewezen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) zoals banken, (beheerders van) beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen, notarissen en advocaten meer stappen zetten om vast te stellen wie de uiteindelijke begunstigden (de UBO) zijn. O

ok de regulering van nieuwe platformen zoals cryptodienstverleners vraagt om aanscherping. Voor de aanpak van illegale dienstverlening op het terrein van trustdiensten en ondergronds bankieren zijn meer middelen nodig.

Andere verbeteringen die de FATF voorstelt betreffen de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door niet-financiële beroepsgroepen als notarissen, advocaten en handelaren en het toezicht daarop. Ook beveelt de FATF aan dat deze groepen worden verplicht om het bevriezen van tegoeden wegens internationale sancties te rapporteren. Het kabinet geeft de Tweede Kamer in het najaar een reactie op de bevindingen en aanbevelingen van de FATF.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.