Ads Top

Rabobank boekt nettowinst van 1.571 miljoen euro over eerste halfjaar 2022

In de huidige dynamiek wist Rabobank naar eigen zeggen een stabiele koers te houden en boekte over het eerste halfjaar van 2022 een nettowinst van 1.571 miljoen euro.

De goede prestaties van het bankbedrijf over 2021 werden voortgezet in 2022 en droegen bij aan de solide financiële resultaten. De invloed van de oorlog in Oekraïne is zichtbaar in de kredietvoorzieningen, voornamelijk vanwege Rabobanks beslissing zich volledig terug te trekken uit Rusland. Dit negatieve effect werd gedeeltelijk gecompenseerd door een vrijval van ongebruikte Covid-19-voorzieningen.

Netto resulteert het in een toevoeging aan de kredietvoorzieningen in de eerste helft 2022 van 42 miljoen euro, wat overeenkomt met 2 basispunten van de gemiddelde leningportefeuille (ten opzichte van een vrijval van 274 miljoen in de eerste helft van 2021).
 
Vergeleken met de sterk gestegen totale inkomsten door de economische rugwind in 2021, daalde de totale inkomsten met 3 procent over dit eerste half jaar. De rentewinst steeg met 7 procent, mede dankzij hogere volumes en de gestegen rente. Hoewel de stijgende rente leidde tot betere marges op spaargeld, bleef de margedruk op kredietverlening in het binnenlandse bankbedrijf voelbaar. De provisie- en commissie-inkomsten stegen door, voornamelijk door hogere inkomsten op betaalrekeningen en op beheerd vermogen. Rabo Investments wist de sterke prestaties in 2022 voort te zetten, onder de streep was het wel lager dan de uitzonderlijke prestatie van vorig jaar. De volatiele omgeving had een negatief effect op de waardering van aandelenbelangen en daarmee op de financiële resultaten. In dezelfde periode in 2021 droegen deze belangen nog positief bij aan de resultaten. De kosten waren 5% hoger, voornamelijk door capaciteitsuitbreidingen in het KYC- en IT-domein. Mede als gevolg van de hoge inflatie zal de druk op de kosten aanhouden, ondanks reeds genomen en aanvullende efficiëntiemaatregelen.
 
Rabobanks kredietportefeuille steeg met 15,4 miljard tot 432,6 miljard, deels door valutaeffecten. De Food & Agri-portefeuille nam met 10 procent toe tot 113,2 miljard. De bank behoudt haar sterke positie op de Nederlandse hypothekenmarkt met een marktaandeel in nieuwe hypotheekproductie van 16 procent, terwijl de hypotheekportefeuille licht steeg naar 193,3 miljard. De toevertrouwde middelen van retail- en wholesale-klanten stegen met 13,1 miljard.
 

Eind 2021 kreeg Rabobank van De Nederlandsche Bank (DNB) de opdracht om tekortkomingen in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in haar Retail NL domein te verhelpen. DNB informeerde de bank destijds eveneens dat er een punitief handhavingstraject werd gestart. De uitkomst daarvan is Rabobank nog steeds onbekend.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.